RSS

Category Archives: Uncategorized

RPH Minggu 9

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 23.2.2015
Hari Isnin
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.1  Keagamaan

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan nilai Islam dan kehidupan beragama tonggak pembangunan sahsiah

2.      Mengenalpasti lima nilai-nilai Islam

Menghubungkait nilai islam dengan karya novel SBDKL dan SS

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menyenaraikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan keagamaan

 

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 23.2.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai
Tajuk Teknik Menjawab Soalan Struktur
Objektif Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 

1.      Mengetahui formula menjawab soalan struktur

2.      Menghasilkan jawapan struktur yang betul

 

KBKK Menyenaraikan
Teknik Formula Jawapan Esei
Bahan Mengajar Latihan soalan struktur
Aktiviti Mendengar  penjelasan dan penerangan guru
Refleksi / Catatan Pelajar dapat mengetahui formula dalam menjawab soalan struktrur

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 23.2.2015

 

Hari Isnin

 

Masa 11.30  12.40 tgh

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 9 /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 24.2.2015

 

Hari Selasa

 

Masa 8.15  9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 24.2.2015
Hari Selasa
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.1  Ilmu

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri insan

2.      Menghubungkaitkan pembangunan ilmu dengan jalan cerita dalam novel SBKDL dan karya SS

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu akan kepentingan ilmu dalam pembangunan modal insan

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 24.2.2015
Hari Selasa
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN – sambungan
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.1  Ilmu

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri insan

2.      Menghubungkaitkan pembangunan ilmu dengan jalan cerita dalam novel SBKDL dan karya SS

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

4.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu akan kepentingan ilmu dalam pembangunan modal insan

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 25.2.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.7  Nilai Berdikari – sambungan
Tajuk Unit 7 :  Masyarakat Berilmu, Masyarakat Berdikari
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar dapat :

1.      Bertindak sendiri untuk mencapai kejayaan

2.      Membuat keputusan dan tindakan dengan wajar

3.      Melakukan perkara atau sesuatu dengan yakin

 

KBKK Membuat keputusan
Teknik Bersoal jawab     Perbincangan
Bahan Mengajar Buku Panduan Guru
Aktiviti Pelajar diminta menjawab soalan Fikir dan Jawab
Refleksi / Catatan Pelajar dapat menyatakan kepentingan berdikari dalam hidup.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 25.2.2015

 

Hari Rabu

 

Masa 10.20 – 11.30 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 26.2.2015
Hari Khamis
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Ujian 1
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Ujian  berjalan dengan lancar, walau bagaimanapun terdapat lima orang pelajar yang tidak hadir.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 26.2.2015
Hari Khamis
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Ujian 1
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Ujian  berjalan dengan lancar, walau bagaimanapun terdapat lima orang pelajar yang tidak hadir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 27.2.2015

 

Hari Jumaat

 

Masa 8.15 – 9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 27.2.2015
Hari Jumaat
Masa 9.40 – 10.40 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.3  Jati Diri

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan konsep jati diri

2.      Mengenalpasti jati diri mulia dalam konteks pembangunan masyarakat

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

Bersoal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu sedikit tentang konsep jati diri

 

 

 
Leave a comment

Posted by on February 27, 2015 in Uncategorized

 

RPH MINGGU 8

CUTI SEMPENA SAMBUTAN TAHUN BARU CINA

14 – 22 FEBRUARI 2015

 
Leave a comment

Posted by on February 13, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 7

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 9.2.2015
Hari Isnin
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 7-10

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar tidak begitu aktif dalam sesi soal jawab.

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 9.2.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.4  Nilai Bertanggungjawab

1.5  Nilai Hemah Tinggi

Tajuk Unit 4 :  Masa Tidak Menunggu Kita

Unit 5 :  Berhemah Tinggi, Tinggi Hikmahnya

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Merancang masa dengan bijak

2.      Meramalkan kesan tidak mengurus masa dengan bijak

3.      Menyedari kepentingan kesopanan dan kesusilaan dalam hidup

4.      Mengaplikasikan bahasa yang sopan dalam pertuturan

 

KBKK Mengaplikasi
Teknik Penerangan           Baca petikan
Bahan Mengajar Teks dan Rujukan Guru
Aktiviti Pelajar membaca petikan dan menghafal definisi nilai
Refleksi / Catatan Pelajar dapat mengurus masa dengan bijak dan memberitahu perkara yang harus dielakkan untuk mengekalkan hubungan yang harmonis.

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 9.2.2015

 

Hari Isnin

 

Masa 11.30  12.40 tgh

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 7 /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 10.2.2015

 

Hari Selasa

 

Masa 8.15  9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 10.2.2015
Hari Selasa
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 11-12

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar sedikit memahami jalan cerita.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 10.2.2015
Hari Selasa
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 13-15

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar sedikit memahami jalan cerita.

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 11.2.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.6  Nilai Toleransi
Tajuk Unit 6:  Rakyat Bertoleransi, Negara Harmoni
Objektif Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

1.      Bertolak ansur dalam amalan hidup seharian

2.      Menyedari kepentingan toleransi  dalam kehidupan

3.      Meramalkan kesan jika tidak bertoleransi dalam kehidupan

 

KBKK Membuat ramalan
Teknik Bacaan Petikan Teks
Bahan Mengajar Teks Rujukan Guru
Aktiviti Membaca petikan dalam teks dan menjawab soalan Fikir dan Jawab
Refleksi / Catatan Pelajar dapat menyedari tentang pentingnya bertoleransi dalam hidup

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 11.2.2015

 

Hari Rabu

 

Masa 10.20 – 11.30 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 12.2015
Hari Khamis
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Ulasan Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Mengetahui keseluruhan jalan cerita dalam teks SS

2.      Mengenalpasti salahsilah keturunan raja-raja Melayu Melaka

3.      Mengenalpasti peristiwa penting keseluruhan cerita

Aktiviti 1.      Penerangan

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar memahami serba sedikit perjalanan keseluruhan cerita dalam teks SS..

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 12.2.2015
Hari Khamis
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Ulasan Teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur (SBDKL)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Mengetahui keseluruhan jalan cerita dalam teks SBDKL

2.      Mengenalpasti peristiwa penting keseluruhan cerita

Aktiviti 1.      Penerangan

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar memahami serba sedikit perjalanan keseluruhan cerita dalam teks SBDKL.

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 13.2.2015

 

Hari Jumaat

 

Masa 8.15 – 9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 13.2.2015
Hari Jumaat
Masa 9.40 – 10.40 pagi
Tajuk Kerja Kursus KMK 922/4
Sub Tajuk Multimedia
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami dan mengetahui kehendak Kerja Kursus Projek Multimedia

2.      Mengetahui menerangkan pelaksanaan kerja projek

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Menunjuk cara dan contoh Kerja Kursus kepada pelajar

Refleksi / Catatan Pelajar memahami serba sedikit kaedah dan cara membuat kerja projek MKM

 

 
Leave a comment

Posted by on February 13, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 6

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

 

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 2.2.2015
Hari Isnin
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 1-6.

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan  kerana guru mengikuti Bengkel Menggubal Kesusasteraan Melayu Komunikatif di DBP

 

 

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 2.2.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.3 Nilai Harga Diri
Tajuk Unit 3 :  Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menentukan matlamat hidup yang diingini

2.      Mengetahui keburukan perbuatan sumbang

3.      Menyenaraikan kepentingan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

KBKK Menyenaraikan
Teknik Penerangan          Latih tubi
Bahan Mengajar Buku Panduan Guru
Aktiviti Pelajar diminta membaca petikan dan membuat aktiviti susulan
Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan kerana guru mengikuti Bengkel Menggubal Kesusasteraan Melayu Komunikatif di DBP.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 2.2.2015

 

Hari Isnin

 

Masa 11.30  12.40 tgh

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 3.2.2015

 

Hari Selasa

 

Masa 8.15  9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 3.2.2015
Hari Selasa
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 1-6

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan  kerana guru mengikuti Bengkel Menggubal Kesusasteraan Melayu Komunikatif di DBP

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 3.2.2015
Hari Selasa
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 1-6

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan  kerana guru mengikuti Bengkel Menggubal Kesusasteraan Melayu Komunikatif di DBP

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 4.2.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.3 Nilai Harga Diri
Tajuk Unit 3 :  Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menentukan matlamat hidup yang diingini

2.      Mengetahui keburukan perbuatan sumbang

3.      Menyenaraikan kepentingan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

KBKK Menyenaraikan
Teknik Penerangan          Latih tubi
Bahan Mengajar Buku Panduan Guru
Aktiviti Pelajar diminta membaca petikan dan membuat aktiviti susulan
Refleksi / Catatan Pelajar mengetahui kepentingan menjaga maruah diri dalam hidup

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 4.2.2015

 

Hari Rabu

 

Masa 10.20 – 11.30 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 5.2.2015
Hari Khamis
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 1-2

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar tidak begitu aktif dalam sesi soal jawab.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 5.2.2015
Hari Khamis
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 3-6

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar tidak begitu aktif dalam sesi soal jawab.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 6.2.2015

 

Hari Jumaat

 

Masa 8.15 – 9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 6.2.2015
Hari Jumaat
Masa 9.40 – 10.40 pagi
Tajuk Kerja Kursus KMK 922/4
Sub Tajuk Esei / Portfolio / Multimedia
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami dan mengetahui kehendak Kerja Kursus

2.      Mengetahui menerangkan pelaksanaan kerja projek

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Menunjuk cara dan contoh Kerja Kursus kepada pelajar

Refleksi / Catatan Perbincangan hanya melibatkan tujuh orang pelajar sahaja kerana ramai yang terlibat dengan Kem Pengawas SMK Serian 2015.

 

 
Leave a comment

Posted by on February 6, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 5

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

27.1.2015

Isnin (Minggu 5)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK SUB-TAJUKOBJEKTIF  

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

Kajian Teks Saudagar Besar  Dari Kuala Lumpur

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  bab 1- 10

AKTIVITI  1.      Pembentangan pelajar2.      Perbincangan terbuka3.      Soal jawab
CATATAN / REFLEKSI Pelajar tidak begitu memahami jalan cerita SBDKL  dengan sepenuhnya.

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 5  /  Januari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 26.1.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.1. Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
Tajuk Unit 1:  Kesejahteraan Alam Tanggungjawab Bersama
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :1.      Mensyukuri pemberian Tuhan2.      Meramal kesan sekiranya manusia tidak menjaga alam dan penghuni dengan baik
KBKK Meramal kesan
Teknik Bersoal jawab      Perbincangan
Bahan Mengajar Buku Panduan Guru
Aktiviti Pelajar diminta membaca petikan dalam teks dan membuat soalan fikir dan jawab
Refleksi / Catatan Pelajar tahu kesan daripada perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap alam.

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

26.1.2015

Isnin (Minggu 5)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUKSUB-TAJUKOBJEKTIF

 

 

 

 

AKTIVITI 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

 27.1.2015

Selasa (Minggu 5)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUKSUB-TAJUKOBJEKTIF

 

 

 

 

AKTIVITI 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

TARIKHHARI

MASA

 

27.1.2015Selasa (Minggu 5)

10.55 – 11.30 pagi

 

TAJUKSUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNANKajian Teks Saudagar Besar  Dari Kuala LumpurDi akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  bab 11-15

AKTIVITI  1.      Pembentangan pelajar2.      Perbincangan terbuka3.      Soal jawab
CATATAN / REFLEKSI Pelajar terlibat dengan aktif dalam pembentangan.

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

TARIKHHARI

MASA

 

 27.1.2015

Selasa (Minggu 5)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUKSUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNANKajian Teks Saudagar Besar  Dari Kuala LumpurDi akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1        Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2        Mengetahui  jalan  cerita  bab 15-25

AKTIVITI  1        Pembentangan pelajar2        Perbincangan terbuka3        Soal jawab
CATATAN / REFLEKSI Pelajar terlibat dengan aktif dalam pembentangan.

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 5  /  Januari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 28.1.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.2  Nilai Amanah
Tajuk Unit 2 :  Amanah Pegangan Hidup Kita
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :1        Mengaplikasi nilai amanah dalam kehidupan2        Menghuraikan maksud amanah

 

KBKK Meramal kesan
Teknik Bersoal jawab      Perbincangan
Bahan Mengajar Buku Panduan Guru
Aktiviti Pelajar diminta membaca petikan dalam teks dan membuat soalan fikir dan jawab
Refleksi / Catatan Pelajar tahu kesan daripada perbuatan yang tidak amanah

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

TARIKHHARI

MASA

 

 28.1.2015

Rabu (Minggu 5)

10.20 – 11.30  pagi

TAJUKSUB-TAJUKOBJEKTIF

 

 

 

 

AKTIVITI 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

TARIKHHARI

MASA

 

29.1.2015

Khamis (Minggu 5)

10.55 – 11.30  pagi

TAJUKSUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNANKajian Teks Saudagar Besar  Dari Kuala LumpurDi akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  bab 26-30

AKTIVITI  1.      Pembentangan pelajar2.      Perbincangan terbuka3.      Soal jawab
CATATAN / REFLEKSI Pelajar terlibat dengan aktif dalam pembentangan.

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

TARIKHHARI

MASA

 

 29.1.2015

Khamis (Minggu 5)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUKSUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNANKajian Teks Saudagar Besar  Dari Kuala LumpurDi akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  bab 31-40

AKTIVITI  1.      Pembentangan pelajar2.      Perbincangan terbuka1.      3. Soal jawab
CATATAN / REFLEKSI Pelajar terlibat dengan aktif dalam pembentangan dan sesi soal jawab.

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

TARIKHHARI

MASA

 

 30.1.2015

Jumaat (Minggu 5)

8.15 – 9.25  pagi

TAJUKSUB-TAJUKOBJEKTIF

 

 

 

 

AKTIVITI 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

TARIKHHARI

MASA

 

 30.1.2015

Jumaat (Minggu 5)

10.10 – 11.40 pagi

TAJUKSUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNANKajian Teks Saudagar Besar  Dari Kuala LumpurDi akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.  Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.  Mengetahui  jalan  cerita  bab 41-50

AKTIVITI  1        Pembentangan pelajar2        Perbincangan terbuka3        Soal jawab
CATATAN / REFLEKSI

 

 
Leave a comment

Posted by on January 30, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 4

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

19.1.2015

Isnin (Minggu 4)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) MULTIMEDIA

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami dan mengetahui PBS

2.      Mengetahui menerangkan pelaksanaan kerja projek

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Mengedar kertas soalan PBS KMK

CATATAN / REFLEKSI Pelajar dapat mengenalpasti pelaksanaan PBS

 

 

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 4 / Januari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 19.1.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Pengenalan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat
Nilai  
Tajuk  
Objektif Di akhir pengajaran, pelajar akan dapat :

1.      Menyenaraikan 7 bidang dalam Pendidikan Moral

2.      Menyenaraikan sub-sub nilai setiap bidang yang dipelajari

KBKK Mengenalpasti
Teknik Berdikari
Bahan Mengajar Penerangan , perbincangan dan soal jawab
Aktiviti Buku Panduan Pendidikan Moral Tingkatan 4 / Sukatan Pelajaran PM-Ting.4
Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan kerana pelajar sibuk dengan pembahagian buku teks.

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6RK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

20.1.2015

Isnin (Minggu 4)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 

 

 

 
AKTIVITI

 

 

 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6RK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

20.1.2015

Selasa (Minggu 4)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 

 

 

 
AKTIVITI

 

 

 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)                               KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

20.1.2015

Selasa (Minggu 4)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

1        Pembangunan Insan (1.1 Keagamaan )

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan nilai Islam dan kehidupan beragama tonggak pembangunan sahsiah

2.      Mengenalpasti lima nilai-nilai Islam

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI Pelajar dapat menyenaraikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan keagamaan

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

20.1.2015

Selasa (Minggu 4)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

1 Pembangunan Insan (1.2. Ilmu)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri insan

2.      Menghubungkaitkan pembangunan ilmu dengan jalan cerita dalam novel SBKDL

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI Pelajar tahu akan kepentingan ilmu dalam pembangunan modal insan

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 4 / Januari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 21.1.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Pengenalan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat
Nilai  
Tajuk  
Objektif Di akhir pengajaran, pelajar akan dapat :

1.      Menyenaraikan 7 bidang dalam Pendidikan Moral

2.      Menyenaraikan sub-sub nilai setiap bidang yang dipelajari

 

KBKK Mengenalpasti
Teknik Berdikari
Bahan Mengajar Penerangan , perbincangan dan soal jawab
Aktiviti Buku Panduan Pendidikan Moral Tingkatan 4 / Sukatan Pelajaran PM-Ting.4
Refleksi / Catatan P&P berjalan dengan lancar dan pelajar memberi tumpuan terhadap P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6RK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

21.1.2015

Rabu (Minggu 4)

10.20 – 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 

 

 

 
AKTIVITI

 

 

 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIOL)                               KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

22.1.2015

Khamis (Minggu 4)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

1.      Pembangunan Insan (1.3. Jati Diri )

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1        Menjelaskan nilai jati diri sebagai tonggak pembangunan sahsiah

2        Mengenalpasti lima nilai-nilai jati diri

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI Pelajar dapat menyenaraikan nilai-nilai jati diri

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6AK4

TARIKH            

HARI

MASA

22.1.2015

Khamis (Minggu 4)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

1        Pembangunan Insan (1.1 Kemanusiaan )

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1        Menjelaskan nilai kemanusiaan sebagai tonggak pembangunan sahsiah

2        Mengenalpasti lima nilai-nilai kemanusiaan

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI Pelajar dapat menyenaraikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan keagamaan

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6RK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

24.1.2015

Jumaat (Minggu 4)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

 

 

 
AKTIVITI

 

 

 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

23.1.2015

Jumaat (Minggu 4)

10.10 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

2        Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Negara

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1        Menjelaskan nilai Islam dan kehidupan beragama tonggak pembangunan sahsiah

2        Mengenalpasti lima nilai-nilai Islam

AKTIVITI

 

 

1        Kuliah

2        Perbincangan terbuka

3        Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI Pelajar dapat membandingkan aspek pembangunan masyarakat dan pembangunan negara

 

 
Leave a comment

Posted by on January 27, 2015 in Uncategorized

 

RPH MINGGU 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2015

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

12.1.2015

Isnin (Minggu 3)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

Pengenalan Sukatan Pelajaran

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami sukatan pelajaran

2.      Mengetahui teks kajian untuk penggal 2

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Bersoal jawab.

CATATAN / REFLEKSI P&P tidak berjalan kerana cikgu mengikut Mesyuarat Rubrik Pemarkahan Kerja Kursus KMK STPM Penggal 2

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 3 / Januari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 12.1.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Pengenalan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat
Nilai  
Tajuk  
Objektif Di akhir pengajaran, pelajar akan dapat :

1.      Menyenaraikan 7 bidang dalam Pendidikan Moral

2.      Menyenaraikan sub-sub nilai setiap bidang yang dipelajari

KBKK Mengenalpasti
Teknik Berdikari
Bahan Mengajar Penerangan , perbincangan dan soal jawab
Aktiviti Buku Panduan Pendidikan Moral Tingkatan 4 / Sukatan Pelajaran PM-Ting.4
Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan kerana pelajar mengikuti program orientasi Tingkatan 4 dan cikgu mengikuti mesyuarat Rubrik

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6RK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

12.1.2015

Isnin (Minggu 3)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 

 

 

 
AKTIVITI

 

 

 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6RK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

13.1.2015

Selasa (Minggu 3)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 

 

 

 
AKTIVITI

 

 

 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)                               KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

13.1.2015

Selasa (Minggu 3)

10.55 – 11.30 pagi

 

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

Pengenalan Sukatan Pelajaran

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami sukatan pelajaran

2.      Mengetahui teks kajian untuk penggal 2

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Bersoal jawab.

CATATAN / REFLEKSI P&P tidak berjalan kerana cikgu mengikut Mesyuarat Rubrik Pemarkahan Kerja Kursus KMK STPM Penggal 2

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

13.1.2015

Selasa (Minggu 3)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

Pengenalan Sukatan Pelajaran

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami sukatan pelajaran

2.      Mengetahui teks kajian untuk penggal 2

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Bersoal jawab.

CATATAN / REFLEKSI P&P tidak berjalan kerana cikgu mengikut Mesyuarat Rubrik Pemarkahan Kerja Kursus KMK STPM Penggal 2

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 3 / Januari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 14.1.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Pengenalan Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat
Nilai  
Tajuk  
Objektif Di akhir pengajaran, pelajar akan dapat :

a.       Menyenaraikan 7 bidang dalam Pendidikan Moral

b.      Menyenaraikan sub-sub nilai setiap bidang yang dipelajari

KBKK Mengenalpasti
Teknik Berdikari
Bahan Mengajar Penerangan , perbincangan dan soal jawab
Aktiviti Buku Panduan Pendidikan Moral Tingkatan 4 / Sukatan Pelajaran PM-Ting.4
Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan kerana pelajar mengikuti program orientasi Tingkatan 4.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6RK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

14.1.2015

Rabu (Minggu 3)

10.20 – 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 

 

 

 
AKTIVITI

 

 

 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIOL)                               KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

15.1.2015

Khamis (Minggu 3)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

Pengenalan Sukatan Pelajaran

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami sukatan pelajaran

2.      Mengetahui teks kajian untuk penggal 2

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Bersoal jawab.

CATATAN / REFLEKSI  

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

15.1.2015

Khamis (Minggu 3)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

Pengenalan Sukatan Pelajaran

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami sukatan pelajaran

2.      Mengetahui teks kajian untuk penggal 2

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Bersoal jawab.

CATATAN / REFLEKSI  

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6RK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

16.1.2015

Jumaat (Minggu 3)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 

 

 

 
AKTIVITI

 

 

 
CATATAN / REFLEKSI Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                          KELAS: 6AK4

 

TARIKH            

HARI

MASA

 

 

16.1.2015

Jumaat (Minggu 3)

10.10 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) – ESEI & PORTFOLIO

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami dan mengetahui PBS

2.      Mengetahui menerangkan pelaksanaan kerja projek

AKTIVITI

 

 

1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Mengedar kertas soalan PBS KMK

CATATAN / REFLEKSI Pelajar dapat mengenalpasti pelaksanaan PBS

 

 
Leave a comment

Posted by on January 21, 2015 in Uncategorized

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.