RSS

RPH Minggu 30

25 Jul

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

21.7.2014

Isnin (Minggu 30)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 2 & 3 : Portfolio & Projek Multimedia

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita dan portfolio
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah diedit. Editing akan disambung pada hari Selasa

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

21.7.2014

Isnin (Minggu 30)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional : Hikayat Hang Tuah Bab.7

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar /gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan pemikiran dan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pemikiran masyarakat dalam prosa yang dikaji

 

Minggu / Bulan

30/ Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

21.7.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

7. Bidang Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

Nilai

7.1: Nilai Hidup Bersama Secara Aman

Tajuk

Unit 34: Persefahaman Teras Kedamaian

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyenaraikan pertubuhan-pertubuhan dunia yang menjamin keamanan sejagat
 2. Memberitahu peranan yang dimainkan oleh pertubuhan dunia dalam menjamin keamanan sejagat.
 3. Bersyukur dengan adanya pertubuhan dunia yang menjamin keamanan sejagat

KBKK

Menyenaraikan

Teknik

Berforum

Bahan Mengajar

Guru meminta beberapa orang pelajar membaca forum di hadapan kelas.

Aktiviti

Buku Rujukan Guru

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menyenaraikan pertubuhan dunia yang menjamin keamanan sejagat.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

TARIKH

HARI

MASA

22.7.2014

Selasa (Minggu 30)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 2 & 3 : Portfolio & Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah dibuat dan membuat pengeditan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

TARIKH

HARI

MASA

22.7.2014

Selasa (Minggu 30)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional : Hikayat Hang Tuah Bab.19

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar /gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan pemikiran dan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pemikiran masyarakat dalam prosa yang dikaji

 

Minggu / Bulan

30 / Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

23.7.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

7. Bidang Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

Nilai

7.2 Nilai Saling Membantu dan Bekerjasama

7.3 Nilai Saling Menghormati Antara Negara

Tajuk

UNIT 35 : BEKERJASAMA TONGGAK KEMAKMURAN

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 1. Memberitahu contoh kerjasama antara negara Malaysia dengan negara luar
 2. Menyenaraikan negara-negara yang mempunyai hubungan dengan Malaysia
 3. Menyatakan sebab pentingnya kerjasama antara negara
 4. Berbangga dengan sikap Malaysia yang mengamalkan sikap bekerjasama
 5. Memberitahu pentingnya menjalin hubungan antara negara

KBKK

Menghubungkait

Teknik

Soal jawab Berlakon

Bahan Mengajar

Buku rujukan guru

Aktiviti

Beberapa orang pelajar diminta melakonkan dialog dalam teks

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menyatakan faedah berkerjasama di antara negara-negara.

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

TARIKH

HARI

MASA

23.7.2014

Rabu (Minggu 30)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional :

‘Inilah Hikayat Peri Menyatakan Nabi Wafat’

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan sinopsis cerita yang dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam prosa yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan analisis keseluruhan prosa tradisional yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

23.7.2014

Rabu (Minggu 30)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional : – sambungsn

‘Inilah Hikayat Peri Menyatakan Nabi Wafat’

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan sinopsis cerita yang dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam prosa yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan analisis keseluruhan prosa tradisional yang dikaji.

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

TARIKH

HARI

MASA

24.7.2014

Khamis (Minggu 30)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS – sambungan

 

Soalan 2 & 3 : Portfolio & Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita dan portfolio
 2. Mengenalpasti animasi dan grafik yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan portfolio guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah dibuat dan membuat pengeditan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

24.7.2014

Khamis (Minggu 30)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional: Hikayat Pelanduk Jenaka (Syeikh Alam

Berlawan dengan Raksasa)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan synopsis cerita dari prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam prosa yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman prosa yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

TARIKH

HARI

MASA

24.7.2014

Khamis (Minggu 30)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional: Hikayat Pelanduk Jenaka (Syeikh Alam

Berlawan dengan Raksasa)

sambungan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan synopsis cerita dari prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam prosa yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman prosa yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

TARIKH

HARI

MASA

25.7.2014

Jumaat (Minggu 30)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

 

 


 

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 2 & 3 : Portfolio & Projek Multimedia – sambungan

kerja PBS

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita dan portfolio
 2. Mengenalpasti grafik dan animasi yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang sedang dalam pengeditan dan juga pengeditan portfolio.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: