RSS

RPH Minggu 29

18 Jul

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

14.7.2014

Isnin (Minggu 29)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah diedit. Editing akan disambung pada hari Selasa

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

14.7.2014

Isnin (Minggu 29)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Keris Itu Masih Di Tangan Mu – Ahmad Sarju

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman sajak yang dikaji

 

Minggu / Bulan

29 / Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

14.7.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

6. Bidang Berkaitan Dengan Demokrasi – sambungan

Nilai

6. Bidang Berkaitan Dengan Demokrasi

Tajuk

6.4 Nilai Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara

6.5 Nilai Sikap Keterbukaan

Objektif

Unit 32: Masyarakat Bertanggungjawab Negara Membangun

Unit 33: Sikap Keterbukaan Penyelesaian Masalah

KBKK

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menghormati setiap kebebasan yang diberikan kepada setiap pengganut untuk mempraktikkan amalan agama
 2. Menyenaraikan hari perayaan yang diberi kemudahan bercuti oleh pihak kerajaan
 3. Menyenaraikan contoh amalan keterbukaan di negara kita

Teknik

Menjana idea

Bahan Mengajar

Soal jawab Perbincangan

Aktiviti

Pelajar diminta menjawab soalan “Fikir dan Jawab” berdasarkan buku teks.

Refleksi / Catatan

Buku Panduan Guru

 

Pelajar tahu akan kepentingan mengamalkan penglibatan diri dalam pembangunan Negara dan sikap keterbukaan dalam diri.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

TARIKH

HARI

MASA

15.7.2014

Selasa (Minggu 29)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah dibuat dan membuat pengeditan

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

TARIKH

HARI

MASA

15.7.2014

Selasa (Minggu 29)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Menyongsong Arus – Kemala

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman sajak yang dikaji

 

 

Minggu / Bulan

29 / Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

16.7.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

6. Bidang Berkaitan Dengan Demokrasi – sambungan

Nilai

6.4 Nilai Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara

6.5 Nilai Sikap Keterbukaan

Tajuk

Unit 32: Masyarakat Bertanggungjawab Negara Membangun

Unit 33: Sikap Keterbukaan Penyelesaian Masalah

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menghormati setiap kebebasan yang diberikan kepada setiap pengganut untuk mempraktikkan amalan agama
 2. Menyenaraikan hari perayaan yang diberi kemudahan bercuti oleh pihak kerajaan
 3. Menyenaraikan contoh amalan keterbukaan di negara kita

KBKK

Menjana idea

Teknik

Soal jawab Perbincangan

Bahan Mengajar

Pelajar diminta menjawab soalan “Fikir dan Jawab” berdasarkan buku teks.

Aktiviti

Buku Panduan Guru

Refleksi / Catatan

Pelajar tahu akan kepentingan mengamalkan penglibatan diri dalam pembangunan Negara dan sikap keterbukaan dalam diri.

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

TARIKH

HARI

MASA

16.7.2014

Rabu (Minggu 29)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pengantar Puisi Moden

 

Pengertian Puisi Moden / Ciri-ciri/ Bentuk /Gaya bahasa

 

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Memahami makna puisi
 2. Mengenalpasti cirri-ciri puisi
 3. Menyatakan kajian bentuk dan gaya bahasa    

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar mengetahui dengan jelas aspek kajian puisi dan juga menganalisis puisi.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

16.7.2014

Rabu (Minggu 29)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Pengantar Puisi Moden – sambungan

 

Pengertian Puisi Moden / Ciri-ciri/ Bentuk /Gaya bahasa

 

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Memahami makna puisi
 2. Mengenalpasti cirri-ciri puisi
 3. Menyatakan kajian bentuk dan gaya bahasa    

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar mengetahui dengan jelas aspek kajian puisi dan juga menganalisis puisi.

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

TARIKH

HARI

MASA

17.7.2014

Khamis (Minggu 28)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS – sambungan

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah dibuat dan membuat pengeditan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

17.7.2014

Khamis (Minggu 29)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Keris Itu Masih Di Tangan Mu – Ahmad Sarju

(persembahan Multimedia)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Persembahan multimedia
 2. Perbincangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menonton persembahan multimedia sajak yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

TARIKH

HARI

MASA

17.7.2014

Khamis (Minggu 29)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Menyonsong Arus – Kemala

(persembahan Multimedia)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Persembahan multimedia
 2. Perbincangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menonton persembahan multimedia sajak yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.7.2014

Jumaat (Minggu 29)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan kerja PBS

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang sedang dalam pengeditan.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 18, 2014 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: