RSS

RPH Minggu 36

07 Sep

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

2.9.2013

Isnin (Minggu 36)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Cerpen : Mitos Secekak Kertas Tisu – latihan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjawab soalan esei cerpen yang dikaji
 2. Menulis jawapan esei cerpen yang dikaji berdasarkan soalan yang diberikan.

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Latihan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjawab soalan latihan yang diberikan.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

2.9.2013

Isnin (Minggu 36)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Bahagian B : Pengurusan (ulangkaji)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyenaraikan lima prinsip dalam pengurusan
 2. Menjelaskan pengertian setiap prinsip tersebut
 3. Menjelaskan factor kejayaan sesebuah organisasi

AKTIVITI

 1. Penerangan
 2. Bersoal jawab
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar memahami lima prinsip pengurusan tersebut.

 

 

 

Minggu / Bulan

36 / Sept

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

2.9.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

Kerja Kursus Pendidikan Moral 1225/2

Nilai

Tajuk

Tugasan Harian dan kerja amal

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Memahami perjalanan dan garis panduan kerja kursus
 2. Menyatakan tugasan harian yang akan dilaksanakan
 3. Menyatakan Kerja Amal yang akan dilaksanakan

KBKK

Membuat penyataan

Teknik

Nota Perbincangan

Bahan Mengajar

Rujukan Folio PM Guru

Aktiviti

Guru memberi penerangan dan pelajar mencatat

Refleksi / Catatan

 

Pelajar cuba menyusun semua tugasan harian dan kerja amal mereka.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

3.9.2013

Selasa (Minggu 36)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN- ulangkaji

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 • Mengenalpasti aspek perancangan dalam pengurusan
 • Menjelaskan aspek pengorganisasian dalam pengurusan

AKTIVITI

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar hanya memahami sedikit tentang aspek perancangan dan pengorganisasian dalam pengurusan.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

3.9.2013

Selasa (Minggu 36)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif- ulangkaji

 

Puisi Tradisional : Mantera Ulit Mayang

Mantera Menduduki Rumah Baru

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud kedua mantera yang dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam puisi yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam puisi yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman puisi tradisional yang dikaji.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

4.9.2013

Rabu (Minggu 36)

7.05 -8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN- ulangkaji

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti aspek tenaga kerja (staffing) dalam pengurusan

AKTIVITI

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar hanya memahami sedikit tentang aspek tenaga kerja (staffing) dalam pengurusan.

 

Minggu / Bulan

36 / September

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

4.9.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Bidang Pelajaran

Pelaksanaan Kerja Kursus Pendidikan Moral 1225/2

Nilai

Tajuk

Tugasan Harian dan kerja amal

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyusun tugasan harian dan kerja amal
 2. Menyusun borang perakuan dalam kerja kursus
 3. Menambahbaikan kerja kursus

KBKK

Menyusun atur

Teknik

Nota Perbincangan

Bahan Mengajar

Rujukan Folio PM Guru

Aktiviti

Pelajar masing-masing menyusun folio mereka

Refleksi / Catatan

Pelajar menghasilkan kerja kursus mereka.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

4.9.2013

Rabu (Minggu 36)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN- ulangkaji

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti aspek kepimpinan dalam pengurusan
 2. Mengenalpasti aspek kejayaan seseorang pemimpin dalam mengurus sesebuah organisasi

AKTIVITI

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar hanya memahami sedikit tentang aspek kepimpinan dalam pengurusan.

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

5.9.2013

Khamis (Minggu 36)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif- ulangkaji

 

Kajian Pantun Budi / Agama / Kasih Sayang / Nasihat

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud pantun yang dikaji
 2. Menyenaraikan bentuk pantun yang dikaji

AKTIVITI

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menganalisis luaran dan dalaman pantun yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

5.9.2013

Khamis (Minggu 36)

9.45 – 10.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN- ulangkaji

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti aspek kawalan dalam pengurusan

AKTIVITI

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar hanya memahami sedikit tentang aspek kawalan dalam pengurusan.

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

6.9.2013

Jumaat (Minggu 36)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Bahagian C : Multimedia

Prinsip Asas Multimedia- ulangkaji

Di akhir pengajaran diharap pelajara akan dapat:

 1. Memahami dengan jelas isi kandungan pelajaran dalam bahagian Multimedia
 2. Mengenalpasti 4 ciri asas dalam multimedia

AKTIVITI

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Kuliah

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar jelas akan penerangan bahagian multimedia dalam Sastera.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

6.9.2013

Jumaat (Minggu 36)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif- ulangkaji

 

Teromba/Talibun/ Mantera– Ciri-ciri /bentuk / fungsi

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyenaraikan ciri-ciri tiga puisi yang dikaji
 2. Menjelaskan bentuk-bentuk tiga puisi yang dikaji
 3. Menerangkan fungsi tiga puisi tersebut kepada masyarakat tradisional

AKTIVITI

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan cirri/bentuk/ fungsi gurindam dan seloka kepada masyarakat melayu.

 


 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 7, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: