RSS

RPH Minggu 34

04 Sep

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

19.8.2013

Isnin (Minggu 34)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Cerpen : Usia Emas – Abdullah Hussain

Mitos Secekak Kertas Tisu – S.Othman Kelantan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan synopsis cerita dari cerpen dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam cerpen yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam cerpen yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman cerpen yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

19.8.2013

Isnin (Minggu 34)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia –

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 • Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 • Mengenalpasti grafik, audio yang sesuai untuk projek multimedia
 • Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing membuat kerja mengedit dan juga memperbaiki esei mereka.

 

Minggu / Bulan

34 / Ogos

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

19.8.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

Bidang 5 : Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

Nilai

5.1 Nilai Melindungi Hak Kanak-kanak

Tajuk

Unit 24: Keistimewaan Kanak-kanak Kita Hargai

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyatakan tujuan pengiktirafan diberikan kepada kanak-kanak.
 2. Menerangkan cara-cara sekolah mengiktiraf bakat dan potensi kanak-kanak

KBKK

Menghurai

Teknik

Membaca petikan teks

Bahan Mengajar

Rujukan teks pelajar

Aktiviti

Bersoal jawab / Penerangan / Bercerita

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menjelaskan tujuan pengiktirafan diberikan kepada kanak-kanak.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

20.8.2013

Selasa (Minggu 34)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti grafik, audio yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing membuat kerja mengedit dan juga memperbaiki esei mereka.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

20.8.2013

Selasa (Minggu 34)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Cerpen : Melankoli di Atas Rumput – Fatimah Busu

Anak-anak yang Bergelimpangan – Noorjaya

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan synopsis cerita dari cerpen dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam cerpen yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam cerpen yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman cerpen yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

21.8.2013

Rabu (Minggu 34)

7.05 -8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang sedang dalam pengeditan.

 

 

Minggu / Bulan

34 / Ogos

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

21.8.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Bidang Pelajaran

Bidang 5 : Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

Nilai

5.2 Nilai Menghormati Hak Wanita

5.3 Nilai Melindungi Hak Pekerja

Tajuk

Unit 25: Mengangkat Martabat Kaum Wanita

Unit 26: Pekerja Nadi Negara

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyatakan objektif Dasar Wanita Negara (DWN)
 2. Menjelaskan cara dasar ini melindungi wanita
 3. Menerangkan cara Kesatuan Sekerja memainkan peranan dalam melindungi hak pekerja
 4. Menjelaskan cara-cara kerajaan meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.

KBKK

Menyenarai

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Rujukan teks pelajar – petikan dalam buku teks

Aktiviti

Membaca petikan dan berbincang

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menjelaskan objektif DWN dan peranan kerajaan dalam melindungi pekerja.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

21.7.2013

Rabu (Minggu 31)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan kerja PBS

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang sedang dalam pengeditan.

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

22.8.2013

Khamis (Minggu 34)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif – sambungan

 

Cerpen : Di Sebalik Sirat Makna – Abang Median

 

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan synopsis cerita dari cerpen dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam cerpen yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam cerpen yang dikaji

AKTIVITI

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman cerpen yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

22.8.2013

Khamis (Minggu 34)

9.25 – 10.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 1 : Esei

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penulisan esei
 2. Mengenalpasti bahagian kandungan esei

AKTIVITI

 1. Mengumpul bahan-bahan esei
 2. Menyusun bahagian-bahagian yang penting dalam penulisan esei

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar cuba menyusun atur isi-isi kandungan dalam penulisan esei mereka.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

23.8.2013

Jumaat (Minggu 34)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Esei dan Projek Multimedia – penyerahan PBS

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah dibuat dan membuat pengeditan dengan guru.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

22.8.2013

Jumaat (Minggu 34)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif – sambungan

 

Cerpen : Di Sebalik Sirat Makna – Abang Median

(sambungan)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan synopsis cerita dari cerpen dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam cerpen yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam cerpen yang dikaji

AKTIVITI

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman cerpen yang dikaji.

 


 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 4, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: