RSS

Daily Archives: July 19, 2013

RPH Minggu 29

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

15.7.2013

Isnin (Minggu 29)

7.05 – 8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional : Hikayat Hang Tuah Bab.7

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar /gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan pemikiran dan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pemikiran masyarakat dalam prosa yang dikaji

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

15.7.2013

Isnin (Minggu 29)

10.55 – 11.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Bahagian C : Multimedia dalam Sastera

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep, fungsi dan cirri-ciri multimedia dalam sastera

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat memberi konsep dan fungsi multimedia dalam sastera.

 

 

Minggu / Bulan

29 / Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

15.7.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

11.25 – 11.55 pgi

Bidang Pelajaran

Bidang 3 : Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Nilai

 1. Nilai Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

Tajuk

Unit 20: Alam Sekitar Berkualiti Tanggungjawab Semua

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 1. Menghuraikan peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar
 2. Menerangkan peranan agensi bukan kerajaan memperjuangkan kualiti alam sekitar.
 3. Menyatakan kepentingan program 3R

KBKK

Menyatakan sebab

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Teks Pelajar dan Rujukan Guru

Aktiviti

Membaca petikan dalam teks.

Refleksi / Catatan

Pelajar sedar akan tanggungjawab menjaga kualiti alam sekitar.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

16.7.2013

Selasa (Minggu 29)

7.05 – 8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Bahagian C : Multimedia dalam Sastera- sambungan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep, fungsi dan cirri-ciri multimedia dalam sastera
 2. Menghuraikan kelebihan atau kepentingan bahan kesusasteraan yang dimultimediakan

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan multimedia dalam sastera.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

16.7.2013

Selasa (Minggu 29)

10.55 – 11.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional : Hikayat Hang Tuah Bab.19

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar /gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan pemikiran dan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pemikiran masyarakat dalam prosa yang dikaji

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

17.7.2013

Rabu (Minggu 29)

7.05 -8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

 

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana cikgu mengambil Cuti Sakit.

 

 

 

 

 

 

Minggu / Bulan

29 / Jun

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

17.7.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.05 – 9.05 pagi

Bidang Pelajaran

 

Nilai

 

Tajuk

 

Objektif

 

KBKK

 

Teknik

 

Bahan Mengajar

 

Aktiviti

 

Refleksi / Catatan

P&P tidak dijalankan kerana cikgu mengambil cuti sakit.

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

17.7.2013

Rabu (Minggu 29)

10.25 – 10.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana cikgu mengambil cuti sakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.7.2013

Khamis (Minggu 29)

8.05 – 9.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional :

‘Inilah Hikayat Peri Menyatakan Nabi Wafat’

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan sinopsis cerita yang dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam prosa yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan analisis keseluruhan prosa tradisional yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.7.2013

Khamis (Minggu 29)

9.25 – 10.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah diedit.

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

19.7.2013

Jumaat (Minggu 29)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah dibuat dan membuat pengeditan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

19.7.2013

Jumaat (Minggu 29)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional: Hikayat Pelanduk Jenaka (Syeikh Alam

Berlawan dengan Raksasa)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan synopsis cerita dari prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam prosa yang dikaji

AKTIVITI

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman prosa yang dikaji.

 


 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 19, 2013 in Uncategorized