RSS

Monthly Archives: July 2013

RPH Minggu 30

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

22.7.2013

Isnin (Minggu 30)

7.05 – 8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Drama : Asiah Samiah (Johan Jaafar)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan cerita episode 1-3 dalam drama yang dikaji
 2. Menyenaraikan episode dalam drama yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Berlakon
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan peristiwa dalam episode 1-3 dalam drama yang dikaji. P&P akan disambung pada hari Selasa.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

22.7.2013

Isnin (Minggu 30)

10.55 – 11.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Bahagian C : Multimedia dalam Sastera

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menerapkan multimedia dalam teks kajian Permata Sastera.
 2. Menghasilkan papan cerita untuk projek kumpulan

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Kerja kumpulan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat merangka papan cerita untuk tugasan yang diberikan.

 

 

 

Minggu / Bulan

30 / Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

22.7.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

11.25 – 11.55 pgi

Bidang Pelajaran

4. Bidang Berkaitan Dengan Patriotisme

Nilai

4.1 Cinta Akan Negara

Tajuk

Unit 22: Rakyat Setia Negara Jaya

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyebut cara untuk menyumbang bakti kepada Negara
 2. Berbangga kerana mampu menyumbang bakti kepada Negara
 3. Menyenaraikan contoh aktiviti yang dapat menaikkan imej Negara

KBKK

Menyenaraikan

Teknik

Bercerita Bersoaljawab Penerangan

Bahan Mengajar

Guru meminta pelajar membaca petikan isu dalam teks dan berbincang tentangnya.

Aktiviti

Buku Teks Buku Panduan Guru

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menyatakan sumbangan yang dapat menaikkan imej Negara

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

23.7.2013

Selasa (Minggu 30)

7.05 – 8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Bahagian C : Multimedia dalam Sastera- sambungan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep, fungsi dan cirri-ciri multimedia dalam sastera
 2. Menghuraikan kelebihan atau kepentingan bahan kesusasteraan yang dimultimediakan

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan multimedia dalam sastera.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

23.7.2013

Selasa (Minggu 30)

10.55 – 11.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Drama : Asiah Samiah (Johan Jaafar)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan cerita episode 4-6 dalam drama yang dikaji
 2. Menyenaraikan episode dalam drama yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Berlakon
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan peristiwa dalam episode 4-6 dalam drama yang dikaji.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

24.7.2013

Rabu (Minggu 30)

7.05 -8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia –

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang sedang dalam pengeditan.

 

 

Minggu / Bulan

30 / Jun

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

24.7.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.05 – 9.05 pagi

Bidang Pelajaran

Bidang 4 : Bidang Berkaitan Dengan Patriotisme

Nilai

4.2 Nilai Taat Setia Kepada Raja Dan Negara

Tajuk

Unit 22: Berjuang Demi Kedaulatan Negara

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 1. Menyebut tokoh-tokoh pejuang yang taat dan gigih
 2. Menyatakan cara pelajar menunjukkan rasa taat setia kepada raja dan negara

KBKK

Menghurai

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Gambar tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan

Aktiviti

Pelajar dan guru berbincang tentang perjuangan tokoh kemerdekaan

Refleksi / Catatan

Pelajar menunjukkan rasa bangga dan taat seperti mana tokoh-tokoh yang disebut dalam perbincangan.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

24.7.2013

Rabu (Minggu 30)

10.25 – 10.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan kerja PBS

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI


 

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang sedang dalam pengeditan.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

25.7.2013

Khamis (Minggu 30)

8.05 – 9.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Drama : Asiah Samiah (Johan Jaafar)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan cerita episode 7 dalam drama yang dikaji
 2. Menyenaraikan peristiwa penting dalam episode drama yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan peristiwa episode 7 dalam drama yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

25.7.2013

Khamis (Minggu 30)

9.25 – 10.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang dalam pengeditan.

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

26.7.2013

Jumaat (Minggu 30)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah dibuat dan membuat pengeditan dengan guru.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

26.7.2013

Jumaat (Minggu 30)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Drama : Asiah Samiah (Johan Jaafar)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan cerita episode 8-9 dalam drama yang dikaji
 2. Menyenaraikan episode dalam drama yang dikaji

AKTIVITI

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan peristiwa dalam episode 8-9 dalam drama yang dikaji.

 


 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 26, 2013 in Uncategorized

 

RPH Minggu 29

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

15.7.2013

Isnin (Minggu 29)

7.05 – 8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional : Hikayat Hang Tuah Bab.7

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar /gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan pemikiran dan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pemikiran masyarakat dalam prosa yang dikaji

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

15.7.2013

Isnin (Minggu 29)

10.55 – 11.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Bahagian C : Multimedia dalam Sastera

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep, fungsi dan cirri-ciri multimedia dalam sastera

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat memberi konsep dan fungsi multimedia dalam sastera.

 

 

Minggu / Bulan

29 / Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

15.7.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

11.25 – 11.55 pgi

Bidang Pelajaran

Bidang 3 : Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Nilai

 1. Nilai Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

Tajuk

Unit 20: Alam Sekitar Berkualiti Tanggungjawab Semua

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 1. Menghuraikan peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar
 2. Menerangkan peranan agensi bukan kerajaan memperjuangkan kualiti alam sekitar.
 3. Menyatakan kepentingan program 3R

KBKK

Menyatakan sebab

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Teks Pelajar dan Rujukan Guru

Aktiviti

Membaca petikan dalam teks.

Refleksi / Catatan

Pelajar sedar akan tanggungjawab menjaga kualiti alam sekitar.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

16.7.2013

Selasa (Minggu 29)

7.05 – 8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Bahagian C : Multimedia dalam Sastera- sambungan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep, fungsi dan cirri-ciri multimedia dalam sastera
 2. Menghuraikan kelebihan atau kepentingan bahan kesusasteraan yang dimultimediakan

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan multimedia dalam sastera.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

16.7.2013

Selasa (Minggu 29)

10.55 – 11.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional : Hikayat Hang Tuah Bab.19

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar /gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan pemikiran dan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pemikiran masyarakat dalam prosa yang dikaji

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

17.7.2013

Rabu (Minggu 29)

7.05 -8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

 

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana cikgu mengambil Cuti Sakit.

 

 

 

 

 

 

Minggu / Bulan

29 / Jun

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

17.7.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.05 – 9.05 pagi

Bidang Pelajaran

 

Nilai

 

Tajuk

 

Objektif

 

KBKK

 

Teknik

 

Bahan Mengajar

 

Aktiviti

 

Refleksi / Catatan

P&P tidak dijalankan kerana cikgu mengambil cuti sakit.

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

17.7.2013

Rabu (Minggu 29)

10.25 – 10.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana cikgu mengambil cuti sakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.7.2013

Khamis (Minggu 29)

8.05 – 9.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional :

‘Inilah Hikayat Peri Menyatakan Nabi Wafat’

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan sinopsis cerita yang dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam prosa yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan analisis keseluruhan prosa tradisional yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.7.2013

Khamis (Minggu 29)

9.25 – 10.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah diedit.

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

19.7.2013

Jumaat (Minggu 29)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Pelaksanaan Projek PBS

 

Soalan 3 : Projek Multimedia – sambungan

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesilapan dalam penghasilan papan cerita
 2. Mengenalpasti audio visual yang sesuai untuk projek multimedia
 3. Mengedit video atau power point projek multimedia

AKTIVITI

 1. Mengedit video atau power point masing-masing
 2. Menyusun papan cerita dan penyesuaian dengan video
 3. Perbincangan guru dan pelajar

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masing-masing menunjukkan hasil video dan power point yang telah dibuat dan membuat pengeditan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

19.7.2013

Jumaat (Minggu 29)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Prosa Tradisional: Hikayat Pelanduk Jenaka (Syeikh Alam

Berlawan dengan Raksasa)

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan synopsis cerita dari prosa dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam prosa yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam prosa yang dikaji

AKTIVITI

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman prosa yang dikaji.

 


 

 
Leave a comment

Posted by on July 19, 2013 in Uncategorized

 

RPH MINGGU 28

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

8.7.2013

Isnin (Minggu 28)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Pertemuan di Hyde Park – Adi Badiozaman Tuah

Pernahkan Engkau Mentafsir Kedamaian – Baha Zain

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman sajak yang dikaji

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

8.7.2013

Isnin (Minggu 27)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Penulisan Kreatif : Asas Penyuntingan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan kaedah penyuntingan substantif
 2. Menyatakan kaedah penyuntingan kopi

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat mengenalpasti dan membezakan penyuntingan substantive dan penyuntingan kopi.

 

 

Minggu / Bulan

28 / Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

8.7.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

Bidang 3 : Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Nilai

 1. Nilai Kemapanan Alam Sekitar

Tajuk

Unit 19: Alam Sebagai Teman

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 

 1. Memberi sebab manusia perlu menguruskan tanah secara bertanggungjawab
 2. Menghuraikan peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar
 3. Menerangkan peranan agensi bukan kerajaan memperjuangkan kualiti alam sekitar.

KBKK

Menyatakan sebab

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Teks Pelajar dan Rujukan Guru

Aktiviti

Membaca petikan dalam teks.

Refleksi / Catatan

Pelajar sedar akan tanggungjawab dan perann pelbagai pihak terhadap alam sekitar dan penghuninya.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

9.7.2013

Selasa (Minggu 28)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan maksud pengurusan
 2. Menjelaskan prinsip asas pengurusan- organisasi sastera

AKTIVITI


 

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar belum memahami sepenuhnya tentang pengurusan dalam organisasi sastera.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

9.7.2013

Selasa (Minggu 28)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Di Titian Kemerdekaan – Dharmawijaya

Aku Tidak Mahu Lagi – T. Alias Taib

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman sajak yang dikaji

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

10.7.2013

Rabu (Minggu 28)

7.05 -8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 • Mengenalpasti aspek perancangan dalam pengurusan
 • Menjelaskan aspek pengorganisasian dalam pengurusan

AKTIVITI

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar hanya memahami sedikit tentang aspek perancangan dan pengorganisasian dalam pengurusan.

 

 

 

 

Minggu / Bulan

27 / Jun

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

10.7.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.05 – 9.05 pagi

Bidang Pelajaran

Bidang 3 : Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Nilai

 1. Nilai Kemapanan Alam Sekitar
 2. Nilai Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

Tajuk

Unit 19: Alam Sebagai Teman

Unit 20: Alam Sekitar Berkualiti Tanggungjawab Semua

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 

 1. Memberi sebab manusia perlu menguruskan tanah secara bertanggungjawab
 2. Menghuraikan peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar
 3. Menerangkan peranan agensi bukan kerajaan memperjuangkan kualiti alam sekitar.

KBKK

Menyatakan sebab

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Teks Pelajar dan Rujukan Guru

Aktiviti

Membaca petikan dalam teks.

Refleksi / Catatan

Pelajar sedar akan tanggungjawab dan perann pelbagai pihak terhadap alam sekitar dan penghuninya.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

10.7.2013

Rabu (Minggu 28)

10.25 – 10.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti aspek tenaga kerja (staffing) dalam pengurusan

AKTIVITI


 

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar hanya memahami sedikit tentang aspek tenaga kerja (staffing) dalam pengurusan.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

11.7.2013

Khamis (Minggu 28)

8.05 – 9.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Keris Itu Masih Di Tangan Mu – Ahmad Sarju

Menyonsong Arus – Kemala

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman sajak yang dikaji

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

11.7.2013

Khamis (Minggu 28)

9.25 – 10.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti aspek kepimpinan dalam pengurusan

AKTIVITI

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar hanya memahami sedikit tentang aspek kepimpinan dalam pengurusan.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

12.7.2013

Jumaat (Minggu 28)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

BAHAGIAN B: PENGURUSAN

Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti aspek kawalan dalam pengurusan

AKTIVITI

 1. Nota
 2. Penerangan
 3. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar hanya memahami sedikit tentang aspek kawalan dalam pengurusan.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

12.7.2013

Jumaat (Minggu 28)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Pahlawan Ialah Dia – Abdul Ghafar Ibrahim

Seorang Jemaah – A. Wahab Ali

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

 

 

 


 

 
Leave a comment

Posted by on July 12, 2013 in Uncategorized

 

RPH MINGGU 27

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

1.7.2013

Isnin (Minggu 27)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Kajian Seloka Pandai Pak Pandir

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud seloka yang dikaji
 2. Menyenaraikan bentuk Seloka Pandai Pak Pandir yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menganalisis luaran dan dalaman seloka Pak Pandai Pak Pandir yang dikaji.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

1.7.2013

Isnin (Minggu 27)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Penulisan Kreatif : Asas Penyuntingan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti symbol dan teknik penyuntingan
 2. Menghafal symbol-simbol penyuntingan dalam Gaya Dewan

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menyebut teknik penyuntingan. P&P akan disambung pada hari Selasa.

 

 

Minggu / Bulan

27 / Julai

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

1.7.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

Bidang 3 : Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Nilai

 1. Nilai Menyanyangi dan Menghargai Alam Sekitar

Tajuk

Unit 17: Flora Fauna Anugerah Tuhan

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 

 1. Menyatakan sebab-sebab penghutanan semula
 2. Menjelaskan kepentingan hutan kepada manusia
 3. Menerangkan manfaat menggunakan semula bahan terbuang

KBKK

Menyatakan sebab

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Teks Pelajar dan Rujukan Guru

Aktiviti

Membaca petikan dalam teks.

Refleksi / Catatan

Pelajar sedar akan tanggungjawab terhadap alam sekitar dan penghuninya.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

2.7.2013

Selasa (Minggu 27)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Penulisan Kreatif : Asas Penyuntingan- sambungan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti symbol dan teknik penyuntingan
 2. Menghafal symbol-simbol penyuntingan dalam Gaya Dewan

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

.Pelajar dapat menyebut teknik penyuntingan dan juga menghafal beberapa symbol yang berkaitan dengan penyuntingan.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

2.7.2013

Selasa (Minggu 27)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

 

OBJEKTIF


 

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Kajian Gurindam :

 1. Norma Yang Baik Dalam Perhubungan Suami Isteri
 2. Taat Setia Raja dan Rakyat

   

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan maksud gurindam yang dikaji
 2. Menyenaraikan bentuk gurindam yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menganalisis keseluruhan gurindam yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

3.7.2013

Rabu (Minggu 27)

7.05 -8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Penulisan Kreatif : Asas Penyuntingan- latihan menyunting

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesalahan dalam teks – petikan
 2. Menggunakan symbol-simbol pruf gaya dewan yang berkaitan dengan kesilapan dalam teks.

AKTIVITI

 1. Latihan menyunting petikan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar cuba membuat suntingan terhadap teks dan masih belum mahir dalam menyunting…akan disambung masa tutorial.

 

 

 

 

Minggu / Bulan

27 / Jun

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

3.7.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Bidang Pelajaran

Bidang 3 : Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Nilai

 1. Nilai Menyanyangi dan Menghargai Alam Sekitar
 2. Nilai Keharmonian di antara manusia dengan alam sekitar

Tajuk

Unit 17: Flora Fauna Anugerah Tuhan

Unit 18: Fikir Dahulu Sebelum Buang

Objektif

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 

 1. Menyatakan sebab-sebab penghutanan semula
 2. Menjelaskan kepentingan hutan kepada manusia
 3. Menerangkan manfaat menggunakan semula bahan terbuang

KBKK

Menyatakan sebab

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Teks Pelajar dan Rujukan Guru

Aktiviti

Membaca petikan dalam teks.

Refleksi / Catatan

Pelajar sedar akan tanggungjawab terhadap alam sekitar dan penghuninya.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

3.7.2013

Rabu (Minggu 27)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Penulisan Kreatif : Asas Penyuntingan- latihan menyunting

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti kesalahan dalam teks – petikan
 2. Menggunakan symbol-simbol pruf gaya dewan yang berkaitan dengan kesilapan dalam teks.

AKTIVITI


 

 1. Latihan menyunting petikan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masih belum menguasai symbol pruf gaya dewan dalam menyunting petikan teks.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

4.7.2013

Khamis (Minggu 27)

8.15 – 9.45 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Puisi Tradisional : Mantera Ulit Mayang

Mantera Menduduki Rumah Baru

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud kedua mantera yang dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/latar/ watak dan perwatakan/ gaya bahasa dalam puisi yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam puisi yang dikaji

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan keseluruhan aspek dalaman puisi tradisional yang dikaji.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

4.7.2013

Khamis (Minggu 27)

9.45 – 10.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Penulisan Kreatif : Asas Penyuntingan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan aspek yang perlu dalam menyunting
 2. Menyatakan jenis penyuntingan dan kaedah yang digunakan

AKTIVITI

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menyebut lima aspek yang perlu dalam disunting.

P&P akan disambung pada hari Jumaat.

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

5.6.2013

Jumaat (Minggu 27)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Penulisan Kreatif : Asas Penyuntingan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan kaedah penyuntingan substantif
 2. Menyatakan kaedah penyuntingan kopi

AKTIVITI

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Menghafal

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana cikgu mengikuti bengkel Penulisan Kreatif di SMK Tun Abdul Razak.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

5.6.2013

Jumaat (Minggu 27)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Sajak : Pertemuan di Hyde Park – Adi Badiozaman Tuah

Pernahkan Engkau Mentafsir Kedamaian – Baha Zain

 

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 

 1. Menjelaskan maksud keseluruhan sajak dikaji
 2. Menjelaskan aspek tema/ persoalan/cirri dan bentuk/ gaya bahasa dalam sajak yang dikaji
 3. Menyatakan gambaran masyarakat dalam sajak yang dikaji

AKTIVITI

 1. Pembentangan 2 orang dalam 1 kumpulan
 2. Perbincangan
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana cikgu mengikuti bengkel Penulisan Kreatif di SMK Tun Abdul Razak.

 

 

 


 

 
Leave a comment

Posted by on July 12, 2013 in Uncategorized

 

RPH MINGGU 26

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

24.6.2013

Isnin (Minggu 26)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

24.6.2013

Isnin (Minggu 26)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

 

 

Minggu / Bulan

26 / Jun

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

24.6.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

 

Nilai

 

Tajuk

 

Objektif

 

KBKK

 

Teknik

 

Bahan Mengajar

 

Aktiviti

 

Refleksi / Catatan

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

25.6.2013

Selasa (Minggu 26)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

25.6.2013

Selasa (Minggu 26)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

26.6.2013

Rabu (Minggu 26)

7.05 -8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu / Bulan

26 / Jun

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

26.6.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Bidang Pelajaran

 

Nilai

 

Tajuk

 

Objektif

 

KBKK

 

Teknik

 

Bahan Mengajar

 

Aktiviti

 

Refleksi / Catatan

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

26.6.2013

Rabu (Minggu 26)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

27.6.2013

Khamis (Minggu 26)

8.15 – 9.45 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

27.6.2013

Khamis (Minggu 26)

9.45 – 10.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

28.6.2013

Jumaat (Minggu 26)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

28.6.2013

Jumaat (Minggu 26)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

 

CATATAN / REFLEKSI

KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT SEKOLAH SMK SERIAN

 

 

 


 

 
Leave a comment

Posted by on July 12, 2013 in Uncategorized