RSS

RPH Minggu 15

12 Apr

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

8.4.2013

Isnin (Minggu 15)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

8.4.2013

Isnin (Minggu 15)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

3. Pembangunan Negara….

3.2 Ekonomi : Pertaniann/ Usahawan / Perdagangan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyatakan aktiviti pertanian dalam teks Sulalatus Salatin dan SBDKL
 2. Menyenaraikan nama usahawan dalam teks SBDKL
 3. Membandingkan aktiviti perdagangan dalam SBDKL dan SS

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar masih lemah dalam menguasai kedua-dua teks kajian.

Perbincangan akan disambung pada hari Selasa.

 

Minggu / Bulan

15 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

8.4.2013

Hari

Isnin

Kelas

4S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

Bidang 1 : Perkembangan Diri

Nilai

1.10 Nilai Keadilan

Tajuk

Unit 10 : Amalan Keadilan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan kepentingan menengakkan keadilan
 2. Membuat ramalan tentang kesan pengadilan yang berat sebelah
 3. Menjelaskan organisasi yang membantu dalam menegakkan keadilan.

KBKK

Membuat ramalan

Teknik

Penerangan Perbincangan

Bahan Mengajar

Buku Panduan Guru

Aktiviti

Pelajar diminta membaca petikan dalam teks berkaitan dengan tajuk

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menyebut organisasi yang menegakkan keadilan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

9.4.2013

Selasa (Minggu 15)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

3. Pembangunan Negara….sambungan

3.2 Ekonomi : Pertaniann/ Usahawan / Perdagangan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyatakan aktiviti pertanian dalam teks Sulalatus Salatin dan SBDKL
 2. Menyenaraikan nama usahawan dalam teks SBDKL
 3. Membandingkan aktiviti perdagangan dalam SBDKL dan SS

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat mengenalpasti aktiviti pertanian dalam teks Sulalatus Salatin dan SBDKL

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

9.4.2013

Selasa (Minggu 15)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

10.4.2013

Rabu (Minggu 15)

7.05 -8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF


 

3. Pembangunan Negara….sambungan

3.2 Ekonomi : Pertaniann/ Usahawan / Perdagangan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menyatakan aktiviti perdagangan dalam teks Sulalatus Salatin dan SBDKL
 2. Menyenaraikan jenis perdagangan yang terdapat dalam teks SBDKL
 3. Membandingkan aktiviti perdagangan dalam SBDKL dan SS

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat mengenalpasti aktiviti perdagangan dalam teks Sulalatus Salatin dan SBDKL

 

Minggu / Bulan

15 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

10.4.2013

Hari

Rabu

Kelas

4S2

Masa

8.15 – 9.25 pagi

Bidang Pelajaran

Bidang 1 : Perkembangan Diri

Nilai

1.10 Nilai Keadilan

1.11 Nilai Rasional

Tajuk

Unit 10 : Amalan Keadilan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

Unit 11 : Berfikir Matang Bertindak Berhemah

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan kepentingan menengakkan keadilan
 2. Menyatakan dua agensi yang bertindak menegak keadilan
 3. Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan

KBKK

Membuat ramalan

Teknik

Penerangan Perbincangan

Bahan Mengajar

Buku Panduan Guru

Aktiviti

Pelajar diminta membaca petikan dalam teks berkaitan dengan tajuk

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menyebut organisasi yang menegakkan keadilan

Pelajar juga dapat berfikir secara rasional dalam sesuatu tindakan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK    TUTORIOL            KELAS: 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

10.4.2013

Rabu (Minggu 15)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN- ulangkaji

 1. Pembangunan Insan (1.1 Keagamaan )

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan nilai Islam dan kehidupan beragama tonggak pembangunan sahsiah
 2. Mengenalpasti lima nilai-nilai Islam
 3. Menghubungkait nilai islam dengan karya novel SBDKL dan SS

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menyenaraikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan keagamaan

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

11.4.2013

Khamis (Minggu 15)

8.15 – 9.45 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

11.4.2013

Khamis (Minggu 15)

9.45 – 10.55 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN-ulangkaji

1 Pembangunan Insan (1.1 Keagamaan)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menghuraikan konsep nilai Islam dan kehidupan beragama
 2. Menghubungkait nilai Islam dengan karya novel SBDKL dan SS

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menyenaraikan dua nilai keislaman yang terdapat dalam novel SBDKL dan SS

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4

 

TARIKH

HARI

MASA

 

12.4.2013

Jumaat (Minggu 15)

9.40- 10.40 pagi

TAJUK

 

 

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

SASTERA DAN PEMBANGUNAN- ulangkaji

1 Pembangunan Insan (1.2. Ilmu)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri insan
 2. Menghubungkaitkan pembangunan ilmu dengan jalan cerita dalam novel SBKDL dan karya SS

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan kepentingan ilmu dalam pembangunan modal insan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4

TARIKH

HARI

MASA

12.4.2013

Jumaat (Minggu 15)

10.40 – 11.40 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.


 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 12, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: