RSS

RPH Minggu 12

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

14 MAC – 22 MAC

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 25, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 11

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 11  /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 9.3.2015
Hari Isnin
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk 2   Pembangunan Masyarakat

2.2  Sosial :   2.2.4. Susun Lapis Masyarakat

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menghuraikan susun lapis masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat

2.      Menjelaskan elemen-elemen pemantapan perpaduan dalam kedua teks yang dikaji.

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Bersoal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar dapat mengenalpasti elemen pemantapan perpaduan dalam teks kajian.

 

 

 

 

MATAPELAJARAN :  PM                        TING.4MPV                                    ISNIN

 

 

MINGGU / TARIKH

 

11  / 9.3.2015

 

PEPERIKSAAN

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

 

MATAPELAJARAN

 

 

MASA

 

MULA & TAMAT

 

CATATAN

ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 11  /  Mac

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 9.3.2015

 

Hari Isnin

 

Masa 11.30  12.40 tgh

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 11 /  Mac

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 10.3.2015

 

Hari Selasa

 

Masa 8.15  9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 11  /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 10.3.2015
Hari Selasa
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk 2  Pembangunan Masyarakat

2.3  Cinta Akan Alam Sekitar

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan konsep cinta akan alam sekitar

2.      Menyatakan rasa cinta akan alam sekitar

3.      Mengenalpasti elemen alam sekitar yang terdapat dalam teks kajian dan mengaitkan dengan kehidupan seharian

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menjelaskan konsep cinta akan alam sekitar menghubungkannya dengan teks kajian.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 11  /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 10.3.2015
Hari Selasa
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk 3.  Pembangunan Negara
Sub Tajuk 3.1  Politik
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

1.      Menjelaskan konsep politik

2.      Menyenaraikan tiga aspek politik dalam kajian

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu akan pengertian politik dan kaitannya dengan aspek pembangunan Negara.

 

 

MATAPELAJARAN :  PM                                    TING.4MPV                        ISNIN

 

 

MINGGU / TARIKH

 

11  / 11.3.2015

 

PEPERIKSAAN

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

 

MATAPELAJARAN

 

MASA

 

MULA & TAMAT

 

CATATAN

ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 11  /  Mac

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 11.3.2015

 

Hari Rabu

 

Masa 10.20 – 11.30 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 11 /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 12.2.2015
Hari Khamis
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN

3.  Pembangunan Negara

Sub Tajuk 3.1 Politik

3.1.1  Kepemimpinan

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

1.       Menjelaskan konsep kepemimpinan

2.      Mengenalpasti elemen kepemimpinan yang terdapat dalam teks kajian SS

3.      Mengenalpasti jenis kepemimpinan yang ada pada pemerintah dalam teks kajian.

Aktiviti 1.  Kuliah

2.  Perbincangan terbuka

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menghuraikan kepelbagaian gaya kepemimpinan dalam pembangunan negara merujuk kepada teks kajian.

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 11 /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 12.3.2015
Hari Khamis
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN

3.  Pembangunan Negara

Sub Tajuk 3.1 Politik

3.1.2  Nasionalisme

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat  :

1.      Memahami dan menjelaskan konsep nasionalisme

2.      Mengenalpasti elemen nasionalisme dalam teks kajian dan hubung kait dengan pembangunan Negara

3.      Menjelaskan kepentingan nasionalisme dalam pembangunan negara

Aktiviti 1.  Kuliah

2.  Perbincangan terbuka

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menjelaskan kepentingan nasionalisme dan mengenalpasti elemen nasionalisme dalam teks kajian.

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 11  /  Mac

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 13.3.2015

 

Hari Jumaat

 

Masa 8.15 – 9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 11  /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 13.3.2015
Hari Jumaat
Masa 9.40 – 10.40 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN

3.  Pembangunan Negara

Sub Tajuk 3.1 Politik

3.1.3  Peraturan dan Undang-undang

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat  :

1.      Menjelaskan konsep dan definisi

2.      Menyenaraikan cirri-ciri peraturan dan undang-undang dalam teks kajian.

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Bersoal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menjelaskan konsep dan cirri peraturan dan undang-undang dalam teks yang dikaji.

 

 
Leave a comment

Posted by on March 25, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 10

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 10  /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 2.3.2015
Hari Isnin
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.1  Kemanusiaan

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam pembangunan sahsiah

2.      Mengenalpasti lima nilai-nilai kemanusiaan

Menghubungkait nilai kemanusiaan dengan karya novel SBDKL dan SS

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menyenaraikan nilai-nilai kemanusiaan  yang berkaitan dengan teks yang dikaji.

 

 

MATAPELAJARAN :  PM                        TING.4MPV                                    ISNIN

 

 

MINGGU / TARIKH

 

10  / 2.3.2015

 

PEPERIKSAAN

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

 

MATAPELAJARAN

 

SEJARAH 1

 

MASA

 

1 JAM

 

MULA & TAMAT

 

8.20 – 9.20 PAGI

 

CATATAN

 

PEPERIKSAAN BERJALAN LANCAR

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 10  /  Mac

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 2.3.2015

 

Hari Isnin

 

Masa 11.30  12.40 tgh

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 10 /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 3.3.2015

 

Hari Selasa

 

Masa 8.15  9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 10  /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 3.3.2015
Hari Selasa
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk 2  Pembangunan Masyarakat

2.1  Pendidikan

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan konsep pendidikan

2.      Menerangkan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakt

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu tentang konsep atau pengertian pendidikan dalam masyarakat

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 10  /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 3.3.2015
Hari Selasa
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN – sambungan
Sub Tajuk 2  Pembangunan Masyarakat

2.1  Pendidikan

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan konsep pendidikan

2.      Menerangkan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakt

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu tentang konsep atau pengertian pendidikan dalam masyarakat

 

MATAPELAJARAN :  PM                                    TING.4MPV                        ISNIN

 

 

MINGGU / TARIKH

 

10  / 4.3.2015

 

PEPERIKSAAN

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

 

MATAPELAJARAN

 

BAHASA INGGERIS 1

 

MASA

 

1 ¾ JAM

 

MULA & TAMAT

 

7.40 – 9.25 PAGI

 

CATATAN

 

PEPERIKSAAN BERJALAN LANCAR

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 10  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 4.3.2015

 

Hari Rabu

 

Masa 10.20 – 11.30 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 10 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 5.2.2015
Hari Khamis
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk 2  Pembangunan Masyarakat

2.1  Sosial  :  2.1.1  Budaya

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan konsep budaya dan hubungkait dengan teks kajian

2.      Mengenalpasti bentuk dan jenis amalan budaya masyarakat dalam teks kajian.

Aktiviti 1.  Kuliah

2.  Perbincangan terbuka

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menjelaskan pengertian budaya dan menghubungkannya dengan teks kajian.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 10 /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 5.3.2015
Hari Khamis
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk 2  Pembangunan Masyarakat

2.1  Sosial  :  2.1.2  Perpaduan

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan konsep perpaduan dan hubungkait dengan teks kajian

2.      Mengenalpasti elemen pemantapan perpaduan masyarakat majmuk

Aktiviti 1.  Kuliah

2.  Perbincangan terbuka

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menjelaskan pengertian perpaduan dan menghubungkannya dengan teks kajian

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 10  /  Mac

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 6.3.2015

 

Hari Jumaat

 

Masa 8.15 – 9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 10  /  Mac
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 6.3.2015
Hari Jumaat
Masa 9.40 – 10.40 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk 2   Pembangunan Masyarakat

2.2  Sosial :   2.2.3. Mobiliti Sosial

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Mengenalpasti elemen mobility social dalam teks kajian dan menghubungkait dengan kehidupan seharian

2.      Menjelaskan cirri-ciri mobility social dalam teks kajian

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Bersoal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar dapat mengenalpasti elemen mobiliti sosial dalam teks kajian.

 

 
Leave a comment

Posted by on March 13, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 9

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 23.2.2015
Hari Isnin
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.1  Keagamaan

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan nilai Islam dan kehidupan beragama tonggak pembangunan sahsiah

2.      Mengenalpasti lima nilai-nilai Islam

Menghubungkait nilai islam dengan karya novel SBDKL dan SS

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar dapat menyenaraikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan keagamaan

 

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 23.2.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai
Tajuk Teknik Menjawab Soalan Struktur
Objektif Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

 

1.      Mengetahui formula menjawab soalan struktur

2.      Menghasilkan jawapan struktur yang betul

 

KBKK Menyenaraikan
Teknik Formula Jawapan Esei
Bahan Mengajar Latihan soalan struktur
Aktiviti Mendengar  penjelasan dan penerangan guru
Refleksi / Catatan Pelajar dapat mengetahui formula dalam menjawab soalan struktrur

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 23.2.2015

 

Hari Isnin

 

Masa 11.30  12.40 tgh

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 9 /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 24.2.2015

 

Hari Selasa

 

Masa 8.15  9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 24.2.2015
Hari Selasa
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.1  Ilmu

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri insan

2.      Menghubungkaitkan pembangunan ilmu dengan jalan cerita dalam novel SBKDL dan karya SS

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu akan kepentingan ilmu dalam pembangunan modal insan

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 24.2.2015
Hari Selasa
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN – sambungan
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.1  Ilmu

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan kepentingan ilmu dalam memartabatkan diri insan

2.      Menghubungkaitkan pembangunan ilmu dengan jalan cerita dalam novel SBKDL dan karya SS

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

4.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu akan kepentingan ilmu dalam pembangunan modal insan

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 25.2.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.7  Nilai Berdikari – sambungan
Tajuk Unit 7 :  Masyarakat Berilmu, Masyarakat Berdikari
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar dapat :

1.      Bertindak sendiri untuk mencapai kejayaan

2.      Membuat keputusan dan tindakan dengan wajar

3.      Melakukan perkara atau sesuatu dengan yakin

 

KBKK Membuat keputusan
Teknik Bersoal jawab     Perbincangan
Bahan Mengajar Buku Panduan Guru
Aktiviti Pelajar diminta menjawab soalan Fikir dan Jawab
Refleksi / Catatan Pelajar dapat menyatakan kepentingan berdikari dalam hidup.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 25.2.2015

 

Hari Rabu

 

Masa 10.20 – 11.30 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 26.2.2015
Hari Khamis
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Ujian 1
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Ujian  berjalan dengan lancar, walau bagaimanapun terdapat lima orang pelajar yang tidak hadir.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 26.2.2015
Hari Khamis
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Ujian 1
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Ujian  berjalan dengan lancar, walau bagaimanapun terdapat lima orang pelajar yang tidak hadir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 27.2.2015

 

Hari Jumaat

 

Masa 8.15 – 9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 9  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 27.2.2015
Hari Jumaat
Masa 9.40 – 10.40 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Pembangunan Insan

1.3  Jati Diri

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menjelaskan konsep jati diri

2.      Mengenalpasti jati diri mulia dalam konteks pembangunan masyarakat

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

Bersoal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar tahu sedikit tentang konsep jati diri

 

 

 
Leave a comment

Posted by on February 27, 2015 in Uncategorized

 

RPH MINGGU 8

CUTI SEMPENA SAMBUTAN TAHUN BARU CINA

14 – 22 FEBRUARI 2015

 
Leave a comment

Posted by on February 13, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 7

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 9.2.2015
Hari Isnin
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 7-10

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar tidak begitu aktif dalam sesi soal jawab.

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 9.2.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.4  Nilai Bertanggungjawab

1.5  Nilai Hemah Tinggi

Tajuk Unit 4 :  Masa Tidak Menunggu Kita

Unit 5 :  Berhemah Tinggi, Tinggi Hikmahnya

Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Merancang masa dengan bijak

2.      Meramalkan kesan tidak mengurus masa dengan bijak

3.      Menyedari kepentingan kesopanan dan kesusilaan dalam hidup

4.      Mengaplikasikan bahasa yang sopan dalam pertuturan

 

KBKK Mengaplikasi
Teknik Penerangan           Baca petikan
Bahan Mengajar Teks dan Rujukan Guru
Aktiviti Pelajar membaca petikan dan menghafal definisi nilai
Refleksi / Catatan Pelajar dapat mengurus masa dengan bijak dan memberitahu perkara yang harus dielakkan untuk mengekalkan hubungan yang harmonis.

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 9.2.2015

 

Hari Isnin

 

Masa 11.30  12.40 tgh

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 7 /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 10.2.2015

 

Hari Selasa

 

Masa 8.15  9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 10.2.2015
Hari Selasa
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 11-12

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar sedikit memahami jalan cerita.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 10.2.2015
Hari Selasa
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 13-15

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar sedikit memahami jalan cerita.

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 11.2.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.6  Nilai Toleransi
Tajuk Unit 6:  Rakyat Bertoleransi, Negara Harmoni
Objektif Di akhir pengajaran di harap pelajar akan dapat :

1.      Bertolak ansur dalam amalan hidup seharian

2.      Menyedari kepentingan toleransi  dalam kehidupan

3.      Meramalkan kesan jika tidak bertoleransi dalam kehidupan

 

KBKK Membuat ramalan
Teknik Bacaan Petikan Teks
Bahan Mengajar Teks Rujukan Guru
Aktiviti Membaca petikan dalam teks dan menjawab soalan Fikir dan Jawab
Refleksi / Catatan Pelajar dapat menyedari tentang pentingnya bertoleransi dalam hidup

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 11.2.2015

 

Hari Rabu

 

Masa 10.20 – 11.30 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 12.2015
Hari Khamis
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Ulasan Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Mengetahui keseluruhan jalan cerita dalam teks SS

2.      Mengenalpasti salahsilah keturunan raja-raja Melayu Melaka

3.      Mengenalpasti peristiwa penting keseluruhan cerita

Aktiviti 1.      Penerangan

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar memahami serba sedikit perjalanan keseluruhan cerita dalam teks SS..

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7 /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 12.2.2015
Hari Khamis
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Ulasan Teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur (SBDKL)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Mengetahui keseluruhan jalan cerita dalam teks SBDKL

2.      Mengenalpasti peristiwa penting keseluruhan cerita

Aktiviti 1.      Penerangan

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pelajar memahami serba sedikit perjalanan keseluruhan cerita dalam teks SBDKL.

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 13.2.2015

 

Hari Jumaat

 

Masa 8.15 – 9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 7  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 13.2.2015
Hari Jumaat
Masa 9.40 – 10.40 pagi
Tajuk Kerja Kursus KMK 922/4
Sub Tajuk Multimedia
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami dan mengetahui kehendak Kerja Kursus Projek Multimedia

2.      Mengetahui menerangkan pelaksanaan kerja projek

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Menunjuk cara dan contoh Kerja Kursus kepada pelajar

Refleksi / Catatan Pelajar memahami serba sedikit kaedah dan cara membuat kerja projek MKM

 

 
Leave a comment

Posted by on February 13, 2015 in Uncategorized

 

RPH Minggu 6

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

 

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 2.2.2015
Hari Isnin
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 1-6.

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan  kerana guru mengikuti Bengkel Menggubal Kesusasteraan Melayu Komunikatif di DBP

 

 

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 2.2.2015
Hari Isnin
Kelas 4MPV
Masa 8.15 – 9.25 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.3 Nilai Harga Diri
Tajuk Unit 3 :  Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menentukan matlamat hidup yang diingini

2.      Mengetahui keburukan perbuatan sumbang

3.      Menyenaraikan kepentingan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

KBKK Menyenaraikan
Teknik Penerangan          Latih tubi
Bahan Mengajar Buku Panduan Guru
Aktiviti Pelajar diminta membaca petikan dan membuat aktiviti susulan
Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan kerana guru mengikuti Bengkel Menggubal Kesusasteraan Melayu Komunikatif di DBP.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 2.2.2015

 

Hari Isnin

 

Masa 11.30  12.40 tgh

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 3.2.2015

 

Hari Selasa

 

Masa 8.15  9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIAL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 3.2.2015
Hari Selasa
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 1-6

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan  kerana guru mengikuti Bengkel Menggubal Kesusasteraan Melayu Komunikatif di DBP

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 3.2.2015
Hari Selasa
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 1-6

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan P&P tidak dijalankan  kerana guru mengikuti Bengkel Menggubal Kesusasteraan Melayu Komunikatif di DBP

 

PENDIDIKAN MORAL                                                                             4MPV

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Pendidikan Moral
Tarikh 4.2.2015
Hari Rabu
Kelas 4MPV
Masa 7.05 – 8.15 pagi
Bidang Pelajaran Bidang 1 :  Perkembangan Diri
Nilai 1.3 Nilai Harga Diri
Tajuk Unit 3 :  Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Menentukan matlamat hidup yang diingini

2.      Mengetahui keburukan perbuatan sumbang

3.      Menyenaraikan kepentingan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

KBKK Menyenaraikan
Teknik Penerangan          Latih tubi
Bahan Mengajar Buku Panduan Guru
Aktiviti Pelajar diminta membaca petikan dan membuat aktiviti susulan
Refleksi / Catatan Pelajar mengetahui kepentingan menjaga maruah diri dalam hidup

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 4.2.2015

 

Hari Rabu

 

Masa 10.20 – 11.30 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK  (TUTORIOL)                               KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 5.2.2015
Hari Khamis
Masa 10.55 – 11.30 pagi
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 1-2

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar tidak begitu aktif dalam sesi soal jawab.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 5.2.2015
Hari Khamis
Masa 11.30 – 12.40 tgh
Tajuk SASTERA DAN PEMBANGUNAN
Sub Tajuk Kajian Teks Sulalatus Salatin (SS)
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab

2.      Mengetahui  jalan  cerita  dalam bab 3-6

Aktiviti 1.      Pembentangan pelajar

2.      Perbincangan terbuka

3.      Soal jawab

Refleksi / Catatan Pembentangan berjalan dengan lancar dan pelajar tidak begitu aktif dalam sesi soal jawab.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6RK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari

 

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif

 

Tarikh 6.2.2015

 

Hari Jumaat

 

Masa 8.15 – 9.25 pagi

 

Tajuk  
Objektif
Aktiviti
Refleksi / Catatan Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                                                         KELAS:  6AK4

Minggu / Bulan 6  /  Februari
Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Tarikh 6.2.2015
Hari Jumaat
Masa 9.40 – 10.40 pagi
Tajuk Kerja Kursus KMK 922/4
Sub Tajuk Esei / Portfolio / Multimedia
Objektif Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

1.      Memahami dan mengetahui kehendak Kerja Kursus

2.      Mengetahui menerangkan pelaksanaan kerja projek

Aktiviti 1.      Kuliah

2.      Perbincangan terbuka

3.      Menunjuk cara dan contoh Kerja Kursus kepada pelajar

Refleksi / Catatan Perbincangan hanya melibatkan tujuh orang pelajar sahaja kerana ramai yang terlibat dengan Kem Pengawas SMK Serian 2015.

 

 
Leave a comment

Posted by on February 6, 2015 in Uncategorized