RSS

RPH Minggu 15

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

7.4.2014

Isnin (Minggu 15)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

ULANGKAJI – Teknik Menjawab Soalan Penggal 2

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengetahui teknik menjawab soalan peperiksaan
 2. Mengenalpasti soalan dan cuba menguasai kehendak soalan

AKTIVITI


 

 1. Bersoal jawab
 2. Perbincangan

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar mengetahui serba sedikit tentang teknik menjawab soalan peperiksaan penggal 2.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

7.4.2014

Isnin (Minggu 15)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

Minggu / Bulan

15 / April

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

7.4.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

Perbincangan soalan Ujian 1- sambungan Bahagian Esei

Objektif

Di akhir pengajaran di harap pelajar :

 1. Mengenalpasti kesilapan dan kelemahan
 2. Mengetahui kekuatan sendiri dalam menjawab soalan
 3. Mengenalpasti cara atau teknik menjawab yang sebenarnya.

KBKK

Mengenalpasti

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Kertas soalan peperiksaan

Aktiviti

Guru berbincang dengan pelajar cara dan kaedah menjawab soalan

Refleksi / Catatan

Pelajar agak mudah memahami cara menjawab soalan struktur.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

8.4.2014

Selasa (Minggu 15)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN- ulangkaji

Pembangunan Insan (1.1 Keagamaan 1.2 Ilmu)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan nilai Islam dan kehidupan beragama tonggak pembangunan sahsiah
 2. Mengenalpasti lima nilai-nilai Islam
 3. Menghubungkait nilai islam dengan karya novel SBDKL dan SS

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menyenaraikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan keagamaan

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

8.4.2014

Selasa (Minggu 15)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

Minggu / Bulan

15 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

9.4.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

2. Bidang Kekeluargaan

Nilai

 1. Kasih Sayang Terhadap Keluarga

Tajuk

Unit 13 : Kasih Dipupuk Sayang Disemai

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan cara menunjukkan rasa kasih dan sayang terhadap ibu bapa
 2. Menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa
 3. Merasa bangga mempunyai keluarga

KBKK

Menjelaskan

Teknik

Bercerita

Bahan Mengajar

 

Buku Panduan Guru

Aktiviti

Pelajar diminta membaca dan memahami isi kandungan teks

Refleksi / Catatan

Pelajar memberi perhatian kepada P&P

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

9.4.2014

Rabu (Minggu 15)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

9.4.2014

Rabu (Minggu 15)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

10.4.2014

Khamis (Minggu 15)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

SASTERA DAN PEMBANGUNAN- ulangkaji

1 Pembangunan Insan (1.3 Jati Diri 1.4 Kemanusiaan)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan kepentingan kemanusiaan dalam masyarakat
 2. Menghubungkaitkan pembangunan jati diri dengan jalan cerita dalam novel SBKDL dan karya SS

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan kepentingan ilmu dalam pembangunan modal insan

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

10.4.2014

Khamis (Minggu 15)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

10.4.2014

Khamis (Minggu 15)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

11.4.2014

Jumaat (Minggu 15)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

2 Pembangunan Masyarakat (2.1 Pendidikan)-ulangkaji

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep pendidikan
 2. Menerangkan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakt

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar tahu tentang konsep atau pengertian pendidikan dalam masyarakat

 
Leave a comment

Posted by on April 11, 2014 in Uncategorized

 

RPH Minggu 14

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

30.3.2014

Isnin (Minggu 14)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

3. Pembangunan Negara

3.1.2 Nasionalisme : kepentingan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan cirri-ciri nasionalisme
 2. Menjelaskan kepentingan nasionalisme dalam pembangunan negara

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan kepentingan nasionalisme dan mengenalpasti elemen nasionalisme dalam teks kajian.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

30.3.2014

Isnin (Minggu 14)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

Minggu / Bulan

14 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

30.3.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

Pembetulan / Perbincangan soalan Ujian 1 – Bahagian Struktur

Objektif

Di akhir pengajaran di harap pelajar :

 1. Mengenalpasti kesilapan dan kelemahan
 2. Mengetahui kekuatan sendiri dalam menjawab soalan
 3. Mengenalpasti cara atau teknik menjawab yang sebenarnya.

KBKK

Mengenalpasti

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Kertas soalan peperiksaan

Aktiviti

Guru berbincang dengan pelajar cara dan kaedah menjawab soalan

Refleksi / Catatan

Pelajar agak mudah memahami cara menjawab soalan struktur.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

1.4.2014

Selasa (Minggu 14)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

 

OBJEKTIF

3. Pembangunan Negara

3.1.3 Peraturan dan Undang-undang

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep dan definisi
 2. Menyenaraikan cirri-ciri peraturan dan undang-undang dalam teks kajian.

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan konsep dan cirri peraturan dan undang-undang dalam teks yang dikaji.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

1.4.2014

Selasa (Minggu 14)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

Minggu / Bulan

14 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

2.4.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

Perbincangan soalan Ujian 1- sambungan Bahagian Struktur

Objektif

Di akhir pengajaran di harap pelajar :

 1. Mengenalpasti kesilapan dan kelemahan
 2. Mengetahui kekuatan sendiri dalam menjawab soalan
 3. Mengenalpasti cara atau teknik menjawab yang sebenarnya.

KBKK

Mengenalpasti

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Kertas soalan peperiksaan

Aktiviti

Guru berbincang dengan pelajar cara dan kaedah menjawab soalan

Refleksi / Catatan

Pelajar agak mudah memahami cara menjawab soalan struktur.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

2.4.2014

Rabu (Minggu 14)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

2.4.2014

Rabu (Minggu 14)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

3.4.2014

Khamis (Minggu 14)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

 

 


 

3. Pembangunan Negara

3.1.3 Peraturan dan Undang-undang-

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti elemen peraturan dan undang-undang yang terdapat dalam teks kajian dan menghubungkaitkan dengan pembangunan negara
 2. Menghuraikan kepentingan peraturan dan undang-undang dalam sesebuah Negara dari aspek pembangunan

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan kepentingan peraturan dan undang-undang dalam aspek pembangunan Negara.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

3.4.2014

Khamis (Minggu 14)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

3.4.2014

Khamis (Minggu 14)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

4.4.2014

Jumaat (Minggu 14)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

3. Pembangunan Negara

3.2 Ekonomi : Pertaniann/ Usahawan / Perdagangan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mejelaskan konsep pertanian , usahawan , perdagangan
 2. Mengenalpasti elemen pertanian , usahawan dan perdagangan dalam teks kajian dan menghubungkaitkan dengan pembangunan Negara.

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan konsep pertanian , usahawan dan perdagangan ..P&P akan disambung pada hari Jumaat

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2014 in Uncategorized

 

RPH Minggu 12 & 13

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

17.3.2014

Isnin (Minggu 12)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana cikgu terlibat dengan Kejohanan Bola Keranjang Peringkat Bahagian.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

17.3.2014

Isnin (Minggu 12)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

 

Minggu / Bulan

12 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

17.3.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

-

Objektif

-

KBKK

-

Teknik

-

Bahan Mengajar

-

Aktiviti

-

Refleksi / Catatan

P&P tidak dijalankan kerana cikgu terlibat dengan Kejohanan Bola Keranjang Peringkat Bahagian.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.3.2014

Selasa (Minggu 12)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana cikgu terlibat dengan Kejohanan Bola Keranjang Peringkat Bahagian.

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.3.2014

Selasa (Minggu 12)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

Minggu / Bulan

12 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

19.3.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

Perbincangan soalan Ujian 1

Objektif

Di akhir pengajaran di harap pelajar :

 1. Mengenalpasti kesilapan dan kelemahan
 2. Mengetahui kekuatan sendiri dalam menjawab soalan
 3. Mengenalpasti cara atau teknik menjawab yang sebenarnya.

KBKK

Mengenalpasti

Teknik

Perbincangan

Bahan Mengajar

Kertas soalan peperiksaan

Aktiviti

Guru berbincang dengan pelajar cara dan kaedah menjawab soalan

Refleksi / Catatan

Pelajar agak memahami cara menjawab soalan struktur.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

19.3.2014

Rabu (Minggu 12)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

19.3.2014

Rabu (Minggu 12)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

20.3.2014

Khamis (Minggu 12)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

 

 


 

3 PEMBANGUNAN NEGARA :

 1. Politik

  3.1.1 Kepemimpinan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 1. Menjelaskan konsep kepemimpinan
 2. Mengenalpasti elemen kepemimpinan yang terdapat dalam teks kajian SS
 3. Mengenalpasti jenis kepemimpinan yang ada pada pemerintah dalam teks kajian.

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan terbuka
 2. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar tahu akan pengertian kepemimpinan dan kaitannya dengan aspek pembangunan politik.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

20.3.2014

Khamis (Minggu 12)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

20.2.2014

Khamis (Minggu 12)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

21.3.2014

Jumaat (Minggu 12)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

3. Pembangunan Negara

3.1.2 Nasionalisme : cirri dan konsep

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Memahami dan menjelaskan konsep nasionalisme
 2. Mengenalpasti elemen nasionalisme dalam teks kajian dan hubung kait dengan pembangunan negara

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan
 2. Penerangan
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pengertian nasionalisme

 

MINGGU 13 ( 1.4.2014 – 5.4.2014)

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

 
Leave a comment

Posted by on March 21, 2014 in Uncategorized

 

RPH Minggu 11

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

10.3.2014

Isnin (Minggu 11)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

 1. Pembangunan Masyarakat (2.3 Cinta Akan Alam Sekitar)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep cinta akan alam sekitar
 2. Menyatakan rasa cinta akan alam sekitar
 3. Mengenalpasti elemen alam sekitar yang terdapat dalam teks kajian dan mengaitkan dengan kehidupan seharian

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan konsep cinta akan alam sekitar. P&P akan disambung pada hari Selasa.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

10.3.2014

Isnin (Minggu 11)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

Minggu / Bulan

11 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

10.3.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

-

Objektif

-

KBKK

-

Teknik

-

Bahan Mengajar

-

Aktiviti

-

Refleksi / Catatan

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN (ADD MTH 2 / 10.10 – 12.40 TGH)

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

11.3.2014

Selasa (Minggu 11)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

 1. Pembangunan Masyarakat (2.3 Cinta Akan Alam Sekitar)- sambungan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep cinta akan alam sekitar
 2. Menyatakan rasa cinta akan alam sekitar
 3. Mengenalpasti elemen alam sekitar yang terdapat dalam teks kajian dan mengaitkan dengan kehidupan seharian

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan konsep cinta akan alam sekitar menghubungkannya dengan teks kajian.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

11.3.2014

Selasa (Minggu 11)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

Minggu / Bulan

11 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

12.3.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

-

Objektif

-

KBKK

-

Teknik

 

-

Bahan Mengajar

-

Aktiviti

-

Refleksi / Catatan

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN (Kimia 1 / 8.10-9.25 AM)

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

12.3.2014

Rabu (Minggu 11)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

12.3.2014

Rabu (Minggu 11)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

13.3.2014

Khamis (Minggu 11)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

 

 


 

3 PEMBANGUNAN NEGARA :

3.1 Politik

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 1. Menjelaskan konsep politik
 2. Menyenaraikan tiga aspek politik dalam kajian

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar tahu akan pengertian politik dan kaitannya dengan aspek pembangunan Negara.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

13.3.2014

Khamis (Minggu 11)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

13.2.2014

Khamis (Minggu 11)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

14.3.2014

Jumaat (Minggu 11)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

3 PEMBANGUNAN NEGARA :

 1. Politik

  3.1.1 Kepemimpinan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat:

 1. Menjelaskan konsep kepemimpinan
 2. Mengenalpasti elemen kepemimpinan yang terdapat dalam teks kajian SS
 3. Mengenalpasti jenis kepemimpinan yang ada pada pemerintah dalam teks kajian.

AKTIVITI


 

 1. Perbincangan terbuka
 2. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

P&P tidak dijalankan kerana pelajar menyertai perhimpunan sekolah.

 

SABTU – SAMBUTAN JUBLI EMAS SMK SERIAN KE 50 TAHUN

     15 MEI 2014

 
Leave a comment

Posted by on March 21, 2014 in Uncategorized

 

RPH Minggu 10

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

3.3.2014

Isnin (Minggu 10)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

 1. Pembangunan Masyarakat (2.2 Sosial – Mobiliti Sosial)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti elemen mobility social dalam teks kajian dan menghubungkait dengan kehidupan seharian
 2. Menjelaskan cirri-ciri mobility social dalam teks kajian

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat mengenalpasti elemen mobility social dalam teks kajian.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

3.3.2014

Isnin (Minggu 10)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

Minggu / Bulan

10 / Mac

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

3.3.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

-

Objektif

-

KBKK

-

Teknik

-

Bahan Mengajar

-

Aktiviti

-

Refleksi / Catatan

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN (BM 2 / 10.10 – 12.40 TGH)

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

4.3.2014

Selasa (Minggu 10)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

2 Pembangunan Masyarakat (2.2 Sosial – Mobiliti Sosial) sambungan-

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti elemen mobiliti sosial dalam teks kajian dan menghubungkait dengan kehidupan seharian
 2. Menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan mobiliti sosial dalam teks kajian

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Nota

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat mengenalpasti elemen mobiliti sosial dalam teks kajian.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

4.3.2014

Selasa (Minggu 10)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

Minggu / Bulan

10 / Februari

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

5.3.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

-

Nilai

-

Tajuk

-

Objektif

-

KBKK

-

Teknik

 

-

Bahan Mengajar

-

Aktiviti

-

Refleksi / Catatan

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN (MATH 1 / 8.10-9.25 AM)

 

 

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

5.3.2014

Rabu (Minggu 10)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

5.3.2014

Rabu (Minggu 10)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

6.3.2014

Khamis (Minggu 10)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

 

OBJEKTIF

 

 


 

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

 1. Pembangunan Masyarakat (2.2 Sosial – Susun Lapis Masyarakat)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep susun lapis masyarakat
 2. Mengenalpasti elemen susun lapis masyarakat dalam teks kajian dan menghubungkaitkan dengan kehidupan seharian

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan konsep susun lapis masyarakat.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

6.3.2014

Khamis (Minggu 10)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

6.2.2014

Khamis (Minggu 10)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

7.3.2014

Jumaat (Minggu 10)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

-

-

-

AKTIVITI


 

UJIAN BERTULIS

CATATAN / REFLEKSI

UJIAN 1 SEDANG DIJALANKAN.


 

 
Leave a comment

Posted by on March 7, 2014 in Uncategorized

 

RPH Minggu 9

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

24.2.2014

Isnin (Minggu 9)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

B 2. Pembangunan Masyarakat (2.1 Pendidikan)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep pendidikan
 2. Menerangkan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakt

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar tahu tentang konsep atau pengertian pendidikan dalam masyarakat

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

24.2.2014

Isnin (Minggu 9)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

Minggu / Bulan

9 / Februari

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

24.2.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

Bidang 1: Perkembangan Diri

Nilai

1.12 Kesederhanaan

Tajuk

Unit 12 : DUDUK SAMA RENDAH BERDIRI SAMA TINGGI

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti pembangunan insan dan fizikal
 2. Mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan seharian.
 3. Menjelaskan kepentingan nilai kesederhanaan dalam hidup

KBKK

Mengenalpasti

Teknik

Perbincangan Bersoaljawab

Bahan Mengajar

Membaca isi kandungan akademik dalam teks

Aktiviti

Teks rujukan guru

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menjelaskan pentingnya keseimbangan di antara pembangunan insane dan pembangunan fizikal.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

25.2.2014

Selasa (Minggu 9)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

B 2. Pembangunan Masyarakat (2.2 Sosial – Budaya)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep budaya dan hubungkait dengan teks kajian
 2. Mengenalpasti bentuk dan jenis amalan budaya masyarakat dalam teks kajian.

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pengertian budaya dan menghubungkannya dengan teks kajian.

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

25.2.2014

Selasa (Minggu 9)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

Minggu / Bulan

9 / Februari

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

26.2.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

Ulangkaji Ujian 1

Nilai

-

Tajuk

-

Objektif

Di akhir ulangkaji pelajar akan dapat ;

 1. Mengenalpasti bidang dalam sukatan pelajaran
 2. Meramalkan soalan yang bakal disoalkan dalam ujian.

KBKK

Meramal

Teknik

 

-

Bahan Mengajar

-

Aktiviti

Mengulangkaji dan perbincangan .

Refleksi / Catatan

Pelajar membuat ulangkaji dengan lancar.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

26.2.2014

Rabu (Minggu 9)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

26.2.2014

Rabu (Minggu 9)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

27.2.2014

Khamis (Minggu 9)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

B 2. Pembangunan Masyarakat (2.2 Sosial – Perpaduan)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep perpaduan dan hubungkait dengan teks kajian
 2. Mengenalpasti elemen pemantapan perpaduan masyarakat majmuk

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan pengertian perpaduan dan menghubungkannya dengan teks kajian.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

27.2.2014

Khamis (Minggu 9)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

27.2.2014

Khamis (Minggu 9)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

28.2.2014

Jumaat (Minggu 9)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

Soalan Kuiz – Pembangunan Masyarakat

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjawab soalan kuiz aspek pembangunan pendidikan, budaya dan budaya.
 2. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam memahami aspek kajian dengan teks kajian

AKTIVITI


 

 1. Kuiz
 2. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar tidak begitu memahami aspek kajian yang ditanya dalam soalan kuiz.


 

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2014 in Uncategorized

 

RPH Minggu 8

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

17.2.2014

Isnin (Minggu 8)

8.15 – 9.25 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

Kajian Teks Sulalatus Salatin- Karya Agung

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Meringkaskan cerita mengikut bab ke bab
 2. Mengetahui jalan cerita bab 13-15

AKTIVITI


 

 1. Pembentangan pelajar
 2. Perbincangan terbuka dan ulasan guru
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar memahami sedikit demi sedikit jalan cerita bab yang dikaji.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                     KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

17.2.2014

Isnin (Minggu 8)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

Minggu / Bulan

8 / Februari

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

17.2.2014

Hari

Isnin

Kelas

5S2

Masa

12.05 – 12.40 tgh

Bidang Pelajaran

Bidang 1: Perkembangan Diri

Nilai

1.12 Kesederhanaan

Tajuk

Unit 12 : DUDUK SAMA RENDAH BERDIRI SAMA TINGGI

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti pembangunan insan dan fizikal
 2. Mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan seharian.
 3. Menjelaskan kepentingan nilai kesederhanaan dalam hidup

KBKK

Mengenalpasti

Teknik

Perbincangan Bersoaljawab

Bahan Mengajar

Membaca isi kandungan akademik dalam teks

Aktiviti

Teks rujukan guru

Refleksi / Catatan

Pelajar dapat menjelaskan pentingnya keseimbangan di antara pembangunan insane dan pembangunan fizikal.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.2.2014

Selasa (Minggu 8)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

1 Pembangunan Insan (1.3. Jati Diri )

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menjelaskan konsep jati diri
 2. Mengenalpasti jati diri mulia dalam konteks pembangunan masyarakat

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Bersoal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar tahu sedikit tentang konsep jati diri

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

18.2.2014

Selasa (Minggu 8)

10.55 – 12.05 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

Minggu / Bulan

8 / Februari

Mata pelajaran

Pendidikan Moral

Tarikh

19.2.2014

Hari

Rabu

Kelas

5S2

Masa

8.15 – 9.45 pagi

Bidang Pelajaran

Bidang 1: Perkembangan Diri

Nilai

1.12 Kesederhanaan

Tajuk

Unit 12 : DUDUK SAMA RENDAH BERDIRI SAMA TINGGI

Objektif

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti pembangunan insan dan fizikal
 2. Mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan seharian.
 3. Menjelaskan kepentingan nilai kesederhanaan dalam hidup

KBKK

Mengenalpasti

Teknik

 

Perbincangan Bersoaljawab

Bahan Mengajar

 

Membaca isi kandungan akademik dalam teks

Aktiviti

 

Teks rujukan guru

Refleksi / Catatan

P&P tidak dijalankan kerana pelajar mengikuti ceramah Teknik Menjawab Sejarah SPM. P&P akan disambung pada hari Isnin.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

19.2.2014

Rabu (Minggu 8)

10.55 – 11.30 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

19.2.2014

Rabu (Minggu 8)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

20.2.2014

Khamis (Minggu 8)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

1 Pembangunan Insan (1.3. Jati Diri ) – sambungan

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti nilai jati diri mulia yang terdapat dalam teks kajian SS dan SBDKL
 2. Menerangkan cirri-ciri jati diri dalam hubungan dengan realiti masyarakat

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menghubungkaitkan pembangunan jati diri dalam teks kajian

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK (TUTORIAL)            KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

20.2.2014

Khamis (Minggu 8)

10.55- 11.30 pagi

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

20.2.2014

Khamis (Minggu 8)

11.30 – 12.40 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

21.2.2014

Jumaat (Minggu 8)

7.05 – 8.15 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

 

 


 

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

 1. Pembangunan Insan (1.4 Nilai Kemanusiaan)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Menganalisis nilai kemanusiaan yang terdapat dalam masyarakat
 2. Menjelaskan konsep kemanusiaan.

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menerangkan definisi dan konsep kemanusiaan. P&P akan disambung pada hari Sabtu gantian Selasa.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6AK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

22.2.2014

Sabtu gantian Selasa (Minggu 8)

7.05 – 8.05 pagi

TAJUK

 

SUB-TAJUK

 

OBJEKTIF

SASTERA DAN PEMBANGUNAN

 1. Pembangunan Insan (1.4 Nilai Kemanusiaan)

Di akhir pengajaran diharap pelajar akan dapat :

 1. Mengenalpasti aspek kemanusiaan dan hubungkait dengan sastera dan pembangunan
 2. Menerangkan cirri-ciri kemanusiaan yang ditekankan dalam teks kajian

AKTIVITI


 

 1. Kuliah
 2. Perbincangan terbuka
 3. Soal jawab

CATATAN / REFLEKSI

Pelajar dapat menjelaskan cirri-ciri kemanusiaan dan menghubungkaitkan dengan teks kajian.

 

 

MATA PELAJARAN: KMK                    KELAS: 6RK4/5

 

TARIKH

HARI

MASA

 

22.2.2014

Selasa (Minggu 8)

10.55 – 11.25 tgh

TAJUK

SUB-TAJUK

OBJEKTIF

 

 


 

 

AKTIVITI


 

 

CATATAN / REFLEKSI

Sesi P&P belum bermula. Membuat persediaan P&P.


 

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2014 in Uncategorized

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.